Europejski Dzień bez Samochodu

W XX wieku większość miast zostało dostosowanych przez urbanistów głównie do potrzeb pojazdów silnikowych. Obszary miejskie w całej Europie były tak przerabiane, aby jak najlepiej ułatwić poruszanie się samochodom, często kosztem innych form transportu. Dominacja pojazdów prywatnych zaowocowała w naszych miastach, tym że są one coraz bardziej zatłoczone, zanieczyszczone i głośne, jak również mniej zdrowe i przyjemne. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2014 ma ponownie ocenić w jaki sposób postrzegamy przestrzeń miejską? Przez cały tydzień, będzie analizowany związek pomiędzy przeznaczeniem gruntów miejskich a jakością życia. Tegoroczne hasło: „Nasze ulice, nasz wybór”, zachęca ludzi z całej Europy, aby tworzyć taki rodzaj miasta, w którym chcą żyć z radością.

Na całym świecie, rośnie ruch dla „odzyskania” obszarów miejskich np: miejsce do parkowania samochodów może być przekształcone w mini park. Ulice betonowe mogą być wykorzystywane do działalności społecznej (artystycznej, kulturalnej itp.). Szerokie chodniki miejskich arterii można wykorzystać dla urządzenia miejsc kawiarnianych i restauracyjnych na świeżym powietrzu. Krótko mówiąc, w tym roku jest mowa o przeanalizowaniu lokalizacji poszczególnych obiektów i przebudowie ulic oraz przestrzeni publicznej na rzecz mieszkańców.
Potrzeby rowerzystów i pieszych często były pomijane. W tym roku, a mamy nadzieję i w następnych latach, że dojdzie do zmiany priorytetów w zakresie mobilności miast, aby przy użyciu niskich nakładów i zrównoważonych metod transportu mogły się te problemy znaleźć w centrum uwagi ich gospodarzy.
Od miasta do miasta – każdy z nas ma wpływ na sposób wykorzystania przestrzeni i rodzajów transportu oraz decyzji o wyborze priorytetów. Razem, władze lokalne i obywatele, mogą projektować miasta, które w pierwszym miejscu nie narażają ludzi.
Miasto Lubań uczestniczy w Kampanii Europejskiej „Europejskiego Dnia bez Samochodu” po raz 11. a w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu po raz 9.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje z tej okazji dwie imprezy wiodące:
20 września – Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży pt. „Rower z pasją.”, akcja pt. „Jestem widoczny”. Edycja XI.
Jest to impreza integracyjna przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczniów szkół masowych z Lubania i powiatu lubańskiego. Gospodarzem imprezy będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu. Imprezę otworzy happening przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 3 w Lubaniu. Na specjalnie przygotowanym torze rowerowym rozegrane zostaną konkurencje indywidualne na czas. Tor przeszkód przygotuje nauczyciel SOS-W w Lubaniu. Najlepsi w danej grupie wiekowej otrzymają nagrody w postaci przydatnych gadżetów rowerowych i sportowych.
24 wrześniaRajd pieszy i rowerowy „Las bliżej nas” – wędrówki z leśnikami. Edycja XI.
Rajd jest przeznaczony dla różnych grup wiekowych zgłoszonych przez zadeklarowane placówki. Organizacja rajdu z udziałem leśników z Leśnictwa Lubań, Przylesie, Radostaw, Olszyna jest planowana w ramach programu „Lasy Państwowe, zapraszamy”, których zadaniem będzie przybliżenie problematyki funkcji lasu na przykładzie kompleksu leśnego w Leśnictwie Olszyna.
Cele rajdu: propagowanie idei Europejskiego Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych; rozbudzanie zainteresowań problematyką leśną; uświadamianie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego rozwoju motoryzacji.