Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu

Zadanie: LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA 2018

Wartość ogólna zadania: 21 036,68 zł.

Wysokość dofinansowania: 11 500,00 zł.

 

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu