• Główne cele ochrony przyrody
 • Ochrona przyrody w powiecie lubańskim
 • Ochrona gatunkowa w powiecie lubańskim
 • Ochrona grzybów i roślin zielnych
 • Ochrona gatunkowa drzew
 • Ochrona gatunkowa zwierząt
 • Ochrona ekosystemów i specyficznych środowisk
 • Ochrona gatunkowa ptaków
 • Lasy i ptaki
 • Ochrona ssaków
 • Kłopotliwi uciekinierzy
 • Ochrona przyrody nieożywionej relikty wulkanizmu
 • Ochrona wód podziemnych i gleb