Dzień Ziemi

wpis w: Artykuły | 0

Im bliżej 22 kwietnia, tym więcej w naszych mediach informacji związanych z Dniem Ziemi, /22 kwietnia został ogłoszony jako Światowy Dzień Ziemi przez Zgromadzenie Narodowe ONZ w 1970 roku; w Polsce obchodzony jest od 1990 roku/. Wszystkie tematyczne dni wyznaczone w kalendarium ONZ i jego agend służą przypomnieniu mieszkańcom póki, co jedynej znanej nam żyjącej planety, że nie zniknął problem AIDS, całej plejady chorób cywilizacyjnych, głodu, konfliktów zbrojnych, zagrożeń środowiska, „bogatej Północy” i „biednego Południa”. Takie zadanie ma Dzień Ziemi – przypomnieć, że człowiek nie jest panem Ziemi, ale istotą tylko, dlatego na niej żyjącą, że daje ona mu takie możliwości.

Dzień Ziemi 2005 roku rozpoczyna

DEKADĘ EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Rozwój zrównoważony jest to taki przebieg rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby istotnie i nieodwracalnie środowiska życia człowieka, nie prowadził do degradacji biosfery, godził w prawa przyrody, ekonomiki i kultury.
Hasło 2005 roku: „Odpowiedzialna konsumpcja”.
II połowa XX wieku i początki XXI to czas niepohamowanej konsumpcji dóbr wszelakich: przyrodniczych, materialnych, kulturowych, umysłowych, społecznych itp. każdy z elementów składowych wszechświatowej konsumpcji stwarza różnorakie problemy. Najpoważniejszym problemem globalnym jest produkcja, a właściwie nadprodukcja odpadów.