KALENDARZ OCHRONY

wpis w: Artykuły | 0

KALENDARZ OCHRONY
PRZYRODY, ŚRODOWISKA I ZDROWIA

Data Tematyka
1 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
21 marca Pierwszy dzień wiosny
22 marca Międzynarodowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca Światowy Dzień Meteorologii
1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków
1-7kwietnia Tydzień Czystości Wód
7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia
21 kwietnia Dzień przeciw hałasowi
22 kwietnia Dzień Ziemi
24 kwietnia Dzień laboratoryjnych zwierząt
1 maja Międzynarodowy Dzień Ptasiego Śpiewu
19 maja Dzień dobrych uczynków
24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych
31 maja Dzień bociana
31 maja Światowy dzień bez tytoniu
Pierwsza niedziela czerwca Dzień Leśnika
1 czerwca Dzień Lasu i Zadrzewień
5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska
6 czerwca Dzień bez Samochodu
8 czerwca Międzynarodowy Dzień Oceanu
21 czerwca Pierwszy dzień lata. Dzień kwiatów
4 września Rocznica śmierci Alberta Schweizera nazywanego św. Franciszkiem naszych czasów (w 2005 roku 40 rocznica)
16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
17-19 września Sprzątanie Świata – Polska
22 września Europejski Dzień Bez Samochodu
28 września Światowy Dzień Morza
23 września Pierwszy dzień jesieni
Październik Dni Ochrony Przyrody, Miesiąc Dobroci dla Zwierząt
4 października Światowy Dzień św. Franciszka – patrona ekologów
9 października Światowy Dzień Zadrzewiania
4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt
10 października Święto Drzewa
14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
3-4 listopada Światowy Dzień bez Papierosa
14 listopada Dzień Czystego Powietrza
20 listopada Ogólnoświatowy dzień bez papierosa
21 grudnia Pierwszy dzień zimy
29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej