konkurs fotograficzny „W królestwie grzybów”

wpis w: Konkursy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza

mieszkańców powiatu lubańskiego

do udziału w otwartym konkursie fotograficznym

pt.: „W królestwie grzybów”

CELE KONKURSU:

• Promocja obiektów przyrody ożywionej, wartościowych przyrodniczo na terenie powiatu lubańskiego.
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska przyrodniczego bioregionu.
• Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
• Kształcenie umiejętności obserwacji i fotografowania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka.

FORMA:

• fotografia z opisem.

KATEGORIE TEMATYCZNE:

Wszystkie grzyby o różnej przynależności systematycznej produkujące owocniki.
Grzyby o ciekawym wyglądzie.

FINAŁ KONKURSU:

O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub faxem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

w konkursie mogą wziąć udział:
– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 10-13 lat;
– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat;
– indywidualni uczestnicy dorośli;
• uczestnicy wykonają 4 zdjęcia, na których zaprezentują sfotografowane przez siebie grzyby zgodnie z tematem.
• ważne jest niebanalne spojrzenie na środowisko przyrodnicze powiatu lubańskiego.

UWAGA !

• Praca powinna zawierać oryginalne fotografie i na osobnej kartce/wizytówce następujące dane w przypadku:
a) uczestników z placówek: tytuł (nazwę gatunkową, miejsce i datę wykonania zdjęcia), imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;
b) uczestników indywidualnych: (nazwę gatunkową, miejsce i datę wykonania zdjęcia), imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania.
• Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
• uczestnicy pozostawiają prace jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie;
• uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.

UCZESTNIK KONKURSU DOSTARCZA:

• zdjęcia wywołane (zdjęcia dostarczone tylko na nośniku elektronicznym nie zostaną
zakwalifikowane);
• w przypadku aparatów analogowych odbitka nie może być mniejsza niż 10 x 15;
• w przypadku aparatów cyfrowych oryginalny plik powinien być dodatkowo (oprócz zdjęcia) zapisany na płycie CD, CDR w najwyższej, oryginalnej rozdzielczości bez jakichkolwiek obróbek w programach graficznych;
• wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10 x 15;
• papier błyszczący;
• nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek;
• zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami, ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
• prace niezgodne z tematem i innymi wymogami regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
• nie przewiduje się prac zespołowych;
• prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 722 68 35 (od 8.00 do 16.00) lub zostawiać w wypożyczalni MiPBP do dnia 15 października 2015 roku.

OCENA:Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

NAGRODY:

• Przewidziane są tylko nagrody indywidualne.
• Indywidualni uczestnicy otrzymają zawiadomienia na podany przez siebie adres, e-mail, telefon.
Nagrody zostaną wręczone w październiku 2015 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół lub do odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.

W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka

kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu