konkurs „W krainie łużyckich skarbów”

wpis w: Konkursy | 0

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu wiedzy o bioregionie

 pt. „W krainie łużyckich skarbów”

Cele konkursu:

☼ Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody;
☼ Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności biologicznej i bogactwie geologicznym regionu;
☼ Umiejętne wykorzystanie aktywnych metod edukacji ekologicznej;
☼ Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

Warunki uczestnictwa:

☼ Konkurs odbędzie się w 2 etapach: powiatowym i regionalnym i w 3 kategoriach edukacyjnych: klas IV – VI szkół podstawowych, klas I – III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
☼ W eliminacjach powiatowych biorą udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół. Każda szkoła wystawia jedną trzyosobową reprezentację.       Zespoły szkół ponadgimnazjalnych mogą wystawić drużynę z każdego typu szkoły.
☼ Do etapu regionalnego przechodzi po dwie drużyny z każdej kategorii.
☼ Etap regionalny odbędzie się w 29 października 2015 roku w Zgorzelcu.

Termin:

☼ Termin zgłoszenia uczestnictwa do 24 września 2015r.
☼ W Lubaniu etap powiatowy odbędzie się 8 października (czwartek) o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu w Rynku-Sukiennicach (podziemie).

Zakres ocenianej wiedzy i umiejętności:
☼ etap powiatowy: ochrona przyrody i środowiska dotycząca powiatu lubańskiego, podstawowe wiadomości o unikatowych gatunkach fauny i flory, skałach, minerałach i kopalinach oraz okazach przyrody nieożywionej występujących na terenie powiatu lubańskiego.

☼ etap regionalny: informacje geologiczne, krajobrazowe, florystyczne, faunistyczne, itp. na obszarze Polskich Łużyc Górnych w powiatach: bolesławieckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Nagrody:

☼ indywidualne; dyplomy dla drużyn. W etapie powiatowym przyznane zostaną I, II, III miejsca w trzech kategoriach wiekowych. Jako nagrody przewidziano wydawnictwa o tematyce przyrodniczej. Pulę nagród na etapie regionalnym utworzą: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu i Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu „TOPiK” w Zgorzelcu.

Literatura:

– W. Bena, A. Paczos „Doliną rzeki Kwisy”,
– W. Bena , A. Paczos „Z biegiem Kwisy przyroda i człowiek”,
– W. Bena, „Dzieje Puszczy Zgorzelecko – Osiecznickiej”,
– W. Bena, „Tropami przyrody i historii”,,
– W. Bena, „Przyroda powiatu zgorzeleckiego”,
– W. Bena, „Polskie górne Łużyce”,
– J. Czerwiński, „Dolny Śląsk”- przewodnik,
– J. Loritz-Dobrowolska, „Gmina Sulików” – informator przyrodniczy,
– J. Loritz-Dobrowolska, „Ochrona przyrody w powiecie zgorzeleckim”,
– B. Myśliwiec, K. Wojciechowski, „Szlakiem wygasłych wulkanów” – przewodnik po ścieżce dydaktycznej,
– Powiat Zgorzelecki – przewodnik ,
– G. Polanica, D. Wędzina, „Bolesławieckie planty”- przewodnik dydaktyczny,
– E. Pyłka – Gutowska, „Ekologia z ochroną środowiska” – podręcznik,
– M. Staffa i inni “Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie” tom I i II,
– A. i J. Szweykowscy „Słownik botaniczny”,
– A. Wierzbicka, „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,
– A. Wierzbicka, K. Wojciechowski, „Wędrówki po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku”,
– W dorzeczu rzeki Kwisy – informator ZG „Kwisa” ,
– Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy – przewodnik turystyczny,
– Trakt Małych Wulkanów,
– Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.

Zachęcamy do studiowania dostępnych map, ulotek, widokówek oraz korzystania z Internetu (stron miast: Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań; stron powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego a także strony RCEE.

W imieniu organizatorów

 

Agnieszka Wierzbicka – kierownik
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu