Program LWE 2015

LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA 2015

pod hasłem: „Zdrowe światło w czystym powietrzu.”

Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju ONZ 2005-2015.

Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu lubańskiego, ZG „Kwisa”, obszaru Nadleśnictwa Świeradów wraz z działaniami uzupełniającymi.

Organizatorzy: Urząd Miasta Lubań * Starostwo Powiatowe w Lubaniu * Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej O/MiPBP w Lubaniu.

Współdziałający: Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.v., Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”, Liderzy edukacji leśnej, Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów, Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, Stowarzyszenie Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
Zaangażowane środki: budżetu Gminy Miejskiej Lubań, budżetu Powiatu Lubańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz udział własny współdziałających.

CZERPAĆ MĄDRZE Z NATURY

Styczeń – grudzień * Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna poświęcona ograniczeniu niskiej emisji pod hasłem „Misja emisja”.
Styczeń- grudzień * Wędrówki po bioregionie.
„Traktem małych wulkanów”,
„Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku”,
„Szlakiem pomników przyrody ożywionej”,
„Szlakiem pomników przyrody nieożywionej”,
„Z biegiem Kwisy”,
do Oczyszczalni Ścieków w Lubaniu.
Terminy i godziny do uzgodnienia z prowadzącym w RCEE.

2 II – „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza” – konkurs techniczny otwarty. Edycja XI.
Luty – grudzień * Warsztaty edukacji ekologicznej: „Siódma zmora cywilizacji, czyli o tym, że światło nie zawsze jest dobre”, „Różnorodność biologiczna”, „Powodzie”, „Skarby przyrody Górnych Łużyc”, „Zrównoważony rozwój”, „Turystyka zrównoważona”, ”OZE- odnawialne źródła energii”, „W jaki sposób opiekować się zwierzętami w różnych porach roku?”.
-Terminy do uzgodnienia z RCEE.

Marzec – październik * „W królestwie grzybów” – konkurs fotograficzny dla chętnych od lat 13. Edycja XII.

Marzec – czerwiec * „Poznajmy grzyby” – konkurs plastyczny dla dzieci od lat 5 do 9. Edycja XVI.

27 III – „Czy znasz dobre rady na odpady?”– konkurs wiedzy ochrony środowiska dla placówek szkolnych. Edycja III.

17 IV – „Łuny nad domami, czyli o tym, w jaki sposób zapobiegać skażeniu światłem?” – Miejska i Powiatowa Sesja Młodych Ekologów z udziałem radnych Rady Miejskiej Lubania i Rady Powiatu Lubańskiego.

23 IV – „Ciszmy się pięknym Słońcem i oddychajmy czystym powietrzem” – Inauguracja LWE 2015 – koncert edukacyjny dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu o godz. 9.15 dla zaproszonych przez RCEE placówek oświatowych z Lubania i okolic.

28 IV – „Ptaki jezior i rzek na Ziemi Lubańskiej” – konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych. Edycja I.

22 – 26 kwietnia – „W zielonym krajobrazie” – porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez uczniów placówek opiekuńczo-oświatowych i szkół powiatu lubańskiego pod opieką nauczycieli.

15 V – „W królestwie grzybów” – konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych. Edycja II.

Maj/czerwiec (sobota) „Dzień Otwarty” w Centrum Utylizacji Odpadów i RIPOK w Lubaniu.

ZACHWYCIĆ SIĘ TU I TERAZ

Maj/czerwiec – Spacery transgraniczne polsko-niemieckie:
23 V „Z biegiem Kwisy –z wody prąd” – wyprawa przełomem rzeki Kwisy oraz zwiedzanie zabytkowych czynnych elektrowni wodnych w Leśnej i Złotnikach:
06 VI „Wielka wędrówka, czyli 10 lat Spacerów Transgranicznych” – wędrówka piesza po polskich i czeskich Górach Izerskich.
Maj/czerwiec – „Na leśnych ścieżkach” – edukacyjne sesje wyjazdowe przedszkolaków i seniorów do Nadleśnictwa Lwówek Śląski na ścieżkę edukacyjno – ekologiczną i do ogródka dendrologicznego „Uroczysko Piekiełko”.

Czerwiec – wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt: „Poznajemy grzyby”.

Lipiec – Wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt: „Poznajmy grzyby”.

KORZYSTAĆ ZE ZDROWEGO ŚWIATŁA I CZYSTEGO POWIETRZA

11 IX – „Na leśnych ścieżkach” – edukacyjna sesja wyjazdowa przedszkolaków do Nadleśnictwa Lwówek Śląski na ścieżkę edukacyjno – ekologiczną i do ogródka dendrologicznego „Uroczysko Piekiełko”.

Wrzesień – Sprzątanie Świata Polska 2015 pod hasłem „Wyprawa – poprawa”.
Porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez grupy uczniów pod opieką nauczycieli i członków KOP:
ul. Różana – tereny nad Kwisą – SP nr 2; Szlak czerwony i zielony – Kamienna Góra – SP 3; Szlak niebieski – Park nad Siekierką – SP 4; Harcerska Góra – Gim nr 3; Szlak zielony – Podwale, Plac Lompy – ZSP im. KZL; Użytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy” – ZSP im. A. Mickiewicza; Tereny wokół placówek – przedszkola i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Park przyszpitalny – Warsztaty Terapii Zajęciowej.

16 – 22 września – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu:

25 IX – „Rower z pasją” – impreza rekreacyjno-sportowa na terenie SOS-W w Lubaniu; Edycja XII.
18 IX – „Las bliżej nas” – rajd pieszy i rowerowy – wędrówki z leśnikami po Leśnictwie Lubań. Edycja XII.

POZNAWAĆ SWÓJ BIOREGION!

Październik – finał i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt.: „W królestwie grzybów”.
23 X – „Doliną rzeki Kwisy –wody” – międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru Związku Gmin „Kwisa”. Edycja XV.
8 X – „W krainie łużyckich skarbów” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego – etap powiatowy. Edycja XIV.

29 październik – „W krainie łużyckich skarbów” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego – etap międzypowiatowy.

Grudzień – Zimowe wyprawy przyrodnicze.
– „W jaki sposób należy opiekować się zwierzętami w różnych porach roku?” – warsztaty edukacji ekologicznej.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy.

Projekt „Lubańska Wiosna Ekologiczna 2015” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.