„Lubański szlak wulkaniczny” – przewodnik geologiczno – turystyczny.

wpis w: Bez kategorii | 0

W grudniu tego roku biblioteczka wydawnicza Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej o.MiPBP w Lubaniu wzbogaciła się o nową pozycję pt. „Lubański szlak wulkaniczny” – przewodnik geologiczno-krajoznawczy. Został on dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozycja jest przeznaczona głównie dla placówek szkolnych, uczestników konkursów wiedzy o bioregionie, bibliotek publicznych, wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. działalnością na rzecz ochrony przyrody, a także działań promocyjnych wydziałów ochrony środowiska miasta Lubań i Starostwa Powiatowego.

Określenia „Lubański szlak wulkaniczny” nie ma w typowych przewodnikach tu­rystycznych. Jest nazwą lokalną, ale wartą utrwalania w świadomości osób zainteresowanych poznawaniem osobliwości naszego regionu, tym bardziej, że wulkanizm lubański ma swoje szczególne miejsce w historii geologicznej Polski.

10 grudnia osoby, które przybyły do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu na Spotkanie z twórcami regionalnymi pn. „Książka pod choinkę”, mogły otrzymać w ramach promocji egzemplarz przewodnika i inne wydawnictwa Centrum.

Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE