Dolny Śląsk bez smogu!

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Uchwała antysmogowa

Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie niektóre przepisy przyjętych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał antysmogowych, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego.
Dla Lubania obwiązują zapisy uchwały Nr XLI/1407/17 z 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Treść uchwały w załączniku.
Uchwała obejmuje każdego mieszkańca i każdy podmiot gospodarczy który użytkuje instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW czyli pali węglem lub biomasą w piecach (także kaflowych), piecokuchniach, kotłach czy kominkach – zarówno typu „koza” jak i kominków z płaszczem wodnym oraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza. Dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, którzy już obecnie korzystają z sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Jednakże jeśli których z nich chciałby zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będzie wówczas zobowiązany do zainstalowania nowoczesnego kotła spełniającego wymagania ww. uchwały.
Wyżej wymieniona uchwała antysmogowa od 1 lipca 2018 r. wprowadza zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych, tj. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm, biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, mułów węglowych  i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem.
Jeśli chodzi natomiast o instalacje to ww. uchwała antysmogowa wprowadziła następujące wytyczne:
od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki, zarówno z automatycznym jak i ręcznym załadunkiem paliwa, jednakże bez rusztu awaryjnego, muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie lub wymagania dla klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012; od 1 lipca 2024 r. – wprowadzony zostaje zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych (tzw. kopciuchy), nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012;  od 1 lipca 2028 r. – wprowadzony zostaje zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu dla klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, tzn. koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4. w przypadku kominków użytkowanych przed 1 lipca 2018 r. a nie spełniają normy min. klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012, po 1 lipca 2024 r. dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu tzw. elektrofiltrów.
Mając na uwadze zapisy uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie Lubania prosi o pamiętanie w szczególności o zakazie stosowania najgorszej jakości węgla. Zalecane jest zaopatrzenie się w paliwo węglowe bezpośrednio u autoryzowanych sprzedawców węgla poszczególnych producentów, w ich sklepach internetowych lub bezpośrednio u producenta. Nabywane paliwo powinno posiadać świadectwo jakości, które potwierdzi jego pochodzenie oraz charakterystyczne parametry jakościowe. Wskazane jest zachowanie paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup paliwa w razie kontroli.
Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia. Drzewo spełniające wymagania uchwały tj. o wilgotności poniżej 20%, sezonowane musi być przynajmniej przez okres 2 lat. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna.
Uprawniona do kontroli Straż Miejska w Lubaniu będzie identyfikować ww. paliwa. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzą, że dana osoba nie przestrzega przepisów m.in. uchwały antysmogowej, mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5.000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1.000 zł, zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 24 Kodeksu wykroczeń.
Wszystkich zainteresowanych, zgłębieniem powyższego tematu zachęcam do skorzystania z przygotowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego poradnika z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązywania tej uchwały, znajdującego się na stronie https://irt.wroc.pl/strona-216-najczesciej_zadawane_pytania_faq.html
Poniżej przedstawiamy wykonaną przez ww. Instytut infografikę przedstawiającą wejście w życie poszczególnych zakazów dla posiadanych instalacji.