Protokół konkursu pt. „W krainie łużyckich mokradeł”.

wpis w: Konkursy | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

„W krainie łużyckich mokradeł”

etapu powiatowego

 

dokonanego dnia 23 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

Komisja konkursowa w składzie:

 • Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 • Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubania,
 • Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

 • W konkursie udział wzięło 7 szkół z powiatu lubańskiego, czyli:

– 12 uczniów w kategorii IV – VI,

– 15 uczniów w kategorii VII – VIII i klasy gimnazjalne,

– 6 uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

 

 • W konkursie udział wzięły następujące szkoły:
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
 • Dokonano oceny testów kontrolnych wg poprawności ich rozwiązania (szczegóły w załączniku),
 • Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić w etapie powiatowym drużyny z największą ilością punktów, które zajęły I, II i III miejsca z następujących placówek:

Kategoria I szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, opiekun Anna Halwa.

II Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, opiekun Ewa Korolewicz.

III Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach, opiekun Grażyna Jarosiewicz.

 

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VII – VIII i III klasy gimnazjalne:

I Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach, opiekun Grażyna Jarosiewicz.

II Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, opiekun Anna Halwa.

III Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, opiekun Iwona Sznajdrowicz.

IV Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu, opiekun Joanna Koszela.

V Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, opiekun Ewa Korolewicz.

 

Kategoria III Szkoły Ponadgimnazjalne:

I Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. A. Mickiewicza w Lubaniu, opiekun Elżbieta Stępnik.

II Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. KZL w Lubaniu, opiekun Mariusz Wierzchosławski.

 

Na etap regionalny zapraszamy drużyny z następujących placówek:

Kategoria I szkoły podstawowe klasy IV – VI:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

 

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VII – VIII i III klasy gimnazjalne:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

 

Kategoria III Szkoły Ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalny im. KZL w Lubaniu.

 

W dniu 29 października o godz. 13.00 w siedzibie RCEE, odbędą się konsultację dla drużyn zakwalifikowanych do etapu regionalnego.

 

Konkurs regionalny odbędzie się 7 listopada 2018 r. (środa) o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

Wyjazd dla drużyn z powiatu lubańskiego organizuje RCEE, o godzinie 9.00 ze stanowiska dla wysiadających na dworcu PKS Voyager w Lubaniu. Wyjazd ze Zgorzelca planowany o godzinie 14.00.

Placówki które zdobyły I, II i III miejsca zapraszamy po odbiór nagród do siedziby RCEE ( Rynek – Ratusz ) o godz. 13.00 w dniu 6 listopada 2018 r.

 

Tabela punktacyjna:

L.p. Szkoła Placówka

Ilość zdobytych punktów

Miejsca

Kategoria I: klasy IV – VI szkoły podstawowe

Maksymalna ilość punktów: 37

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku

32

I

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie

20,5

II

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach

18

III

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowe i III klasy gimnazjalne

Maksymalna ilość punktów: 45

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach

36

I

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku

35

II

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

30,5

III

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu

27,5

IV

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie

24

V

Kategoria III szkoły podstawowe klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne

Maksymalna ilość punktów: 72

1. ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

40

I

2. ZSP im. KZL w Lubaniu

36,5

II