LUBAŃ BEZ SMOGU – NIE TRAĆMY CZASU

wpis w: Bez kategorii | 0

 

LUBAŃ BEZ SMOGU – NIE TRAĆMY CZASU

– środki na redukcję smogu,

programy wymiany systemów ogrzewania,

– terminy składania wniosków!

 

Nie ma na co czekać. Powietrze samo się nie oczyści. Nikt inny za nas nie zmieni sposobu ogrzewania, bo wszyscy nie przeniesiemy się nagle do bloków ogrzewanych centralnie.

Trzeba działać!

 Poniżej podajemy podstawowe informacje przydatne właścicielom

oraz źródła dokumentów.

 

MIASTO LUBAŃ

Zapewnienie dobrej jakości powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych  zadań samorządów. Dobra jakość powietrza to konieczność likwidacji niskiej emisji. Mówi o tym Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska  obowiązująca od 1 lipca 2018 roku. Dla realizacji tej uchwały samorząd miasta Lubań stworzył program dofinansowania wymiany starych pieców popularnie zwanych „kopciuchami” na nowoczesne ogrzewanie. Wymiana pieców starego typu na nowe, zgodne ze standardami emisyjnymi, dokonywana  przez mieszkańców będzie wspomagana przez budżet miasta.

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła.

 

  • Program dopłat do wymiany pieców w Lubaniu – Uchwała nr LI/374/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 września 2018 r. – do pobrania: regulamin i wniosek http://luban.pl/artykul/112797/ekoluban

Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań  –  ul. A. Mickiewicza, telefon: 75 6464436.

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ we WROCŁAWIU – program „CZYSTE POWIETRZE”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie na:

  • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.
  • Docieplenie przegród budynku.
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  • Instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Terminy:

  • Realizacja programu: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Kontakt: Oddział biura w Jeleniej Górze – telefon: 75 75 328 29 (w zależności od sprawy interesant zostanie przekierowany do właściwego konsultanta).

UWAGA! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie współpracuje z żadnymi podmiotami wykonawczymi w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, jak również nie rekomenduje żadnej współpracy ani też żadnych urządzeń, usług itp. w ramach ww. Programu.