Protokół konkursu „W świecie ryb powiatu lubańskiego”.

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

„W świecie ryb powiatu lubańskiego”

dokonanego dnia 28 maja 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

 

stwierdza, co następuje:

 1. Do konkursu zgłosiło się 21 drużyn z 10 placówek z terenu powiatu lubańskiego.
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,
 8. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 9. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

 

 1. Konkurs przebiegał według następującego programu:
 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

 

 1. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły

z następujących placówek:

 

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria IV( Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne):

 • ZSP im. A. Mickiewicza,
 • MZS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa Siekierczynie,
 • ZSP im KZL w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu.
 1. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.
 2. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów.

Najwyższe lokaty uzyskały:

 • Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

II miejsce – ZS – P Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju, drużyna.

 • Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – V:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,

III miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

 • Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VI – VII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu.

 • Kategoria IV: Szkoły Podstawowe, klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

I  miejsce –  MZS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świeradowie – Zdroju,

II  Szkoła Podstawowa w Smolniku,

III    miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

 1. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

 

 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2019 (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE ( Ratusz) w Lubaniu.