Protokół konkursu pt. Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”.

wpis w: Bez kategorii | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy ochrony środowiska

pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”

dokonanego dnia 12 kwietnia 2021 w siedzibie

MiPBP oddziale Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
  2. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
  3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

1. Do konkursu przystąpiło 26 osób ze szkół z terenu powiatu lubańskiego.

2. Konkurs przeprowadzony był w dwóch formach do wybory stacjonarnej lub online.

    Stacjonarnie konkurs przeprowadziła jedna placówka, pozostałe online.

3. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiły drużyny z następujących placówek:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

4. Zespół Szklono – Przedszkolny w Kościelniku,

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,

7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,

8. Szkoła Podstawowa w Zarębie,

9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. KZL w Lubaniu.

  • Komisja dokonała oceny testów konkursowych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, jeżeli w konkursie udział wzięło więcej uczniów z jednej placówki (w danej kategorii) to, komisja konkursowa pod uwagę wzięła uczniów z największą ilością uzyskanych punktów, chyba, że uczniowie zdobyli taka samą ilość punktów.

5. Komisja stwierdza, że poszczególne osoby zdobyły następujące ilości punktów (tabela załączona będzie w protokole przesłanym do szkół).

  Najwyższe lokaty uzyskały:

  • Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I – III:

I miejsce:

Martyna Durda kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.

II miejsce:

Hanna Kolasa kl. III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku.

  • Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – VI:

I miejsce:

Leon Andrzejewski kl. VI b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.

II miejsce:

Gabriela Sawicka kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Zarębie.

III miejsce:

Amelia Biełous kl. IV z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku.

IV miejsce:

Oliwia Baran kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Smolniku.

  • Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII:

I miejsce:

Natan Przybyła kl. VII a ze Szkoły Podstawowej w Smolniku.

II miejsce ex aequo:

Milena Duchnik kl. VIII ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Amelia Gryganiec kl. VII ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Filip Makiola kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Zarębie.

III miejsce:

Anna Ozga kl. VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

IV miejsce ex aequo:

Amelia Jędrych kl. VII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku.

Dominik Matoga kl. VII b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.

Szymon Pietrykowski kl. VIII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelniku.

  • Kategoria IV: Szkoły Ponadpodstawowe kl. I – II:

I miejsce:

Jakub Muszka kl. II TIp z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. KZL w Lubaniu.

  • Kategoria V: Szkoły Ponadpodstawowe kl. III – IV:

I miejsce:

Marcelina Szczepaniak kl. III TR z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. KZL w Lubaniu.

6. Komisja postanowiła nagrodzić uczniów, którzy zdobyli największą ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają karty prezentowe Empiku do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

7. Po nagrody zapraszamy do siedziby RCEE oddział MiPBP w Lubaniu tj. Rynek – Ratusz, od dnia 27 kwietnia 2021 roku.