Spacer transgraniczny 2. pt. „Izerskie impresje – wędrówka przyrodnicza po Górach Izerskich”.

wpis w: Bez kategorii | 0

Tradycyjnie, drugi spacer 21 sierpnia 2021 roku poprowadził uczestników trzynastokilometrową trasą ze Stogu Izerskiego przez Halę Izerską do osady Orle. Wędrujący mieli okazję dowiedzieć się o przyczynach klęski ekologicznej w Izerach, sposobach ratowania i odradzania się zamierającego lasu. Poznawali rośliny chronione charakterystyczne dla Gór Izerskich i rezerwatów torfowiskowych. Edukacyjna Ścieżka Astronomiczna „Astro Izery” powiodła ich od planety karłowatej Eris z krańca naszego Układu Słonecznego przez wszystkie planety i planetki aż do Słońca. Ścieżka ta jest odzwierciedleniem Układu Słonecznego w skali 1:1 000 000 000. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Astro Izery biegną na obszarze Transgranicznego, polsko-czeskiego Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Na Polanie Izerskiej Astro Izery łączą się ze szlakiem cietrzewia, a tam przychodzi czas na poznanie tego najważniejszego mieszkańca Gór Izerskich. Kolejną atrakcją jest poruszanie się wytyczoną trasą przez Torfowiska Doliny Izery największy rezerwat torfowisk górskich w Polsce z zachowanymi reliktami epoki polodowcowej oraz przez obszary NATURA 2000 z siedliskami ptaków, roślinami chronionymi i zespołami roślinnymi. Szczęśliwcy mogą zaobserwować na Hali Izerskiej bieliki, żurawie a nawet bociana czarnego. No i oczywiście nie można zapomnieć o kulinarnej atrakcji Hali Izerskiej, wyjątkowych naleśnikach w Chatce Górzystów.