Protokół z konkursu wiedzy o bioregionie pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda, dziwne opowieści i legendy”.

wpis w: Bez kategorii | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda, dziwne opowieści i legendy”

dokonanego dnia listopada 2021 w siedzibie

MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. edukacji ekologicznej RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

1.Do konkursu zgłosiło się 10 placówek z 5 gmin z doliny Kwisy:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim,
 • ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu,
 • ZSP im KZL w Lubaniu.

2.Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 10 drużyn.

 • Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę   poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny (szczegóły w załączniku).

3. Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

Kategoria I szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu, drużyna w składzie:

 • Ksawery Czernecki,
 • Wiktoria Urbaniak.

II   miejsce ex aequo –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, drużyna w składzie:

 • Sonia Tomasik,
 • Klaudia Świętochowska.

II   miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Martyna Głowacka,
 • Eliza Kiosewska.

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Amelia Biełous,
 • Dominik Pietrykowski.

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VII – VIII:

   I    miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu, drużyna w składzie:

 • Zofia Orawiec,
 • Olimpia Szpila.

   II  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, drużyna w składzie:

 • Jagoda Reszka,
 • Marta Żuk.

   III miejsce – Szkoła Podstawowa w Smolniku, drużyna w składzie:

 • Oliwia Kowalska,
 • Michał Wrona.

   IV miejsce – Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Amelia Jędrych,
 • Aleksandra Kuczyńska.

Kategoria III: Szkoły Ponadpodstawowe:

     I  miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Zuzanna Legenza,
 • Amelia Masłowska.

    II    miejsce – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu , drużyna w składzie:

 • Anton Berazavik,
 • Jakub Łanowy.

4. Komisja postanowiła nagrodzić uczniów, którzy zdobyli największą ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają karty prezentowe Empiku do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

5. Po nagrody zapraszamy do siedziby RCEE oddział MiPBP w Lubaniu tj. Rynek – Ratusz, od dnia 10 grudnia 2021 roku.