Regulamin konkursu wiedzy z ochrony środowiska pt. „Współczesna misja – mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”.

wpis w: Bez kategorii | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza do udziału

 W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY  Z OCHRONY ŚRODOWISKA

pt. „Współczesna misja – mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”.

EDYCJA V – 2023

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I. CELE KONKURSU.

 • Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce, przyczynie jej powstawania, sposobach zmniejszania i przeciwdziałaniu skali zjawiska.
 • Uświadomienie szkodliwości smogu.
 • Utrwalenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
 • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
 • Wyrabianie nawyków:

a) ekonomicznej jazdy samochodem,  

b) ograniczania ilości i emisji pyłów, gazów.

 • Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMIN:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 17 marca 2023 r. na załączonej karcie zgłoszenia.

Termin konkursu  30 marca 2023 r.

III. CZAS I MIEJSCE:

 • godz. 10.00
 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w

     poszczególnych kategoriach:

 • szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

V. FORMA KONKURSU:

Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe sieci Empik.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji, pojęcie smogu:
 • rodzaje,
 • przyczyny powstawania,
 • szkodliwość smogu dla organizmów żywych,
 • zagrożenia z nim związane.

Sposoby ograniczania niskiej emisji i powstawania smogu, zmiany zachowań ludzi, prawo polskie w odniesieniu do niskiej emisji, niska emisja a zmiany klimatu. Prawidłowa segregacja i recykling odpadów.

IX. ŹRÓDŁA:

 • Ulotka informacyjna – „Dolny Śląsk bez smogu. Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk – przepisy, które dotyczą Ciebie!”
 • Miniprzewodnik po WIELKIM  SMOGU na Dolnym Śląsku.
 • Filmiki: „Smog i jego konsekwencje” „Test spalania węgla”.
 • Inne materiały informacyjne znajdujące się w Internecie na stronie www.rceeluban.pl oraz czysteogrzewanie.pl, www.polskialarmsmogowy.pl, mapa monitoringu i jakości powietrza air.wroclaw.pios.gov.pl.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.