Regulamin konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu pt. „Wiem co jem”.

wpis w: Bez kategorii | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Oddział MiPBP w Lubaniu

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY O ZDROWYM  ŻYWIENIU

 pt. „Wiem co jem”

edycja II

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zainteresowania zdrowym odżywianiem;
 • promocja zdrowego odżywiania;
 • propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi;
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do 15 maja 2023, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu 22 maja (poniedziałek) 2023. godz. 10.00.

III. MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • szkoły podstawowe klasy I – III, IV – VI, VII – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

V. FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III  w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe sieci Empik.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na stronie RCEE (www.rceeluban.pl) oraz przekazane e-mailem do szkoły.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Piramida żywieniowa.
 • Zasady zdrowego odżywiania.
 • Składniki pokarmowe: rola w organizmie, występowanie w pokarmach, zdrowotne skutki niedoboru.
 • Antyoksydanty w warzywach i owocach – korzyści dla zdrowia.
 • Substancje dodawane do żywności.
 • Planowanie jadłospisu zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.
 • Odczytywanie informacji z etykiet produktów żywnościowych.
 • Choroby spowodowane niewłaściwym odżywianiem.

IX. ŹRÓDŁA:

 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, książkach kucharskich, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Internecie, bibliotekach. 

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.

Zapraszamy do udziału!