Protokół konkursu wiedzy o bioregionie pt. „W krainie łużyckich lasów”.

wpis w: Bez kategorii | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

pt. „W krainie łużyckich lasów”

dokonanego dnia 30 listopada 2023 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Łasica – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu,
 2. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Barbara Krupa – Kapuśniak – młodszy bibliotekarz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

I.  W konkursie udział wzięło 14 drużyn z 8 szkół z powiatu lubańskiego z 4 gmin.

II. W konkursie udział wzięły następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 4. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 5. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

III. Dokonano oceny testów kontrolnych wg poprawności ich rozwiązania (szczegóły w załączniku). Konkurs pisali uczniowie podzieleni na trzy kategorie wiekowe: kategoria pierwsza klasy IV-VI szkoły podstawowe, kategoria druga klasy VII – VIII szkoły podstawowe oraz kategoria III uczniowie szkół ponadpodstawowych.

IV. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić drużyny z największą ilością punktów, które zajęły I, II i III miejsca. Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

Kategoria I szkoły podstawowe klasy IV – VI:

I Miejsce: Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu, drużyna w składzie:

 • Wiktoria Dołobowska,
 • Emilia Oko,
 • Marlena Orawiec.

II Miejsce: Szkoła Podstawowa w Zarębie, drużyna w składzie:

 • Lena Chowaniec,
 • Ignacy Kumala,
 • Monika Pełechata.

III Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Patrycja Czyż,
 • Zofia Karwath,
 • Lena Kurek.

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VII – VIII:

I Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Lena Frydrych
 • Martyna Głowacka
 • Szymon Wasilewski

II Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Wiktoria Darowna,
 • Dominik Pietrykowski.
 • Piotr Smentek.

III Miejsce: Szkoła Podstawowa w Gierałtowie, drużyna w składzie:

 • Aliah Bartkiewicz
 • Maja Demska
 • Maria Gruda

Kategoria III szkoły ponadpodstawowe:

I Miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Amelia Masłowska
 • Eliza Rolińska
 • Wiktoria Zarębińska

II Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Kinga Karwath
 • Oliwia Korcz
 • Wiktoria Łowisz

V. Zapraszamy uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsca, na uroczyste wręczenie nagród. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału MiPBP w Lubaniu, tj. Rynek – Ratusz, dnia 18 grudnia (poniedziałek) 2023 roku o godzinie 12:00.