Konkurs techniczny „nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”

wpis w: Konkursy | 0
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU zaprasza do udziału w konkursie technicznym dla uczniów placówek powiatu lubańskiego

pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”      

    REGULAMIN  KONKURSU

I. Cele konkursu:

            Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Efektem ma być wymierne zwiększenie ilości prawidłowych budek lęgowych umiejscowionych w odpowiednich siedliskach, co przyczyni się do zwiększenia populacji ptaków i nietoperzy.

II.  Uczestnicy:

 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Wszyscy chętni mieszkańcy Lubania i okolic.

III. Warunki uczestnictwa:

 • Wykonanie prawidłowych budek lęgowych dla ptaków zgodnie z propozycjami dołączonymi do regulaminu (infografiki z wymiarami budek).
 • Dostarczenie budek do siedziby RCEE do dnia 30 kwietnia 2024r.
 • Kontrola jakości i poprawności wykonania nastąpi do dnia 10 maja 2024r.
 • Budki lęgowe po ogłoszeniu wyników konkursu zostaną nieodpłatnie przekazane do: Urzędu Miasta Lubań w celu powieszenia ich w parkach miejskich i w innych dostępnych publicznie miejscach.
 • Zawieszenie budek nastąpi po przystosowaniu materiałów, z których zostały wykonane do warunków zewnętrznych.
 • Budki lęgowe dla ptaków dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu.

IV.  Kryteria oceny:

Ocenie podlega:

–  prawidłowe wykonanie budek dla ptaków,

 • terminowość wykonania zadania i dostarczenie do RCEE.

V.  Kryteria nagradzania:

   1.   przewiduje się dwie kategorie wiekowe związane z etapem kształcenia:

 • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe;
 • przewiduje się nagrodzenie indywidualnych uczestników konkursu, których budki spełniły wymogi regulaminu;
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości;
 • jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

 UWAGA !!! 

– Prosimy nie umieszczać patyczków przy otworach, ponieważ siadają na nich drapieżnik,     

  dzięcioły i wybierają młode ptaki.

– Tylna listwa musi być bardzo mocna, aby wytrzymała ciężar budki.

– Budki wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.

– W budkach powinna być otwierana albo przednia ściana albo spód, ponieważ budki co jakiś   czas muszą być czyszczone.

– Średnica otworu musi mieścić się w przedziale podanym w regulaminie.

– Budka musi być szczelna i wykonana z drewna.

– Budki z dykty, sklejki, paneli będą dyskwalifikowane, ponieważ pod wpływem opadów bardzo szybko się rozpadają.

– Budki z nieszczelnie połączonych elementów będą dyskwalifikowane, ponieważ nie mamy możliwości ich uszczelniania.

– Budki z nieprawidłowymi otworami będą dyskwalifikowane, ponieważ nie ma możliwości np. zmniejszenia zbyt dużego otworu.

– Budki nie mogą być malowane lakierem i farbą olejną, ponieważ ptaki ich nie zasiedlą.

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

                                                                Zapraszamy do udziału!