Wymień na kwiatki swoje elektrogratki

wpis w: Bez kategorii | 0

Regulamin

RCEE w ramach akcji pod nazwą „Wymień na kwiatki swoje elektrogratki„ zaprasza mieszkańców Lubania do wymiany małego sprzętu elektronicznego, elektronarzędzi, baterii, telefonów itp na niewielkie rośliny (kwiaty do posadzenia w ogrodzie, na balkonie, w doniczkach)

Zapraszamy 13-17 maja2024 r. do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Rynek-Ratusz w godz. 10.00 – 16.00


Celem akcji „Wymień na kwiatki swoje elektrogratki„ jest propagowanie proekologicznych postaw oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu niewłaściwie utylizowanych sprzętów elektronicznych i elektroenergetycznych.

Elektroodpady to zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.

Do RCEE można przynieść małogabarytowe (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 40 cm) elektroodpady, między innymi:

 • żelazka
 • tostery
 • noże elektryczne
 • czajniki elektryczne
 • zegary i zegarki
 • golarki elektryczne,
 • wagi
 • urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała
 • kalkulatory
 • odbiorniki radiowe,
 • kamery wideo
 • sprzęt wideo
 • sprzęt hi-fi
 • elektryczne lub elektroniczne zabawki
 • czujniki dymu
 • termostaty
 • małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • małogabarytowe wyroby medyczne,
 • małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 40 cm)

 • Telefony komórkowe
 • GPS
 • kalkulatory kieszonkowe
 • routery
 • laptopy
 • drukarki
 • telefony

Coraz większa ilość elektrośmieci zanieczyszcza nasze otoczenie, stanowiąc jeden z najpoważniejszych problemów gospodarki. Produkcja sprzętów elektrycznych i elektronicznych stale rośnie, a wraz z nią wzrasta liczba zużytych urządzeń, w tym także stare modele wypierane z rynku przez nowoczesne technologie.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, takich jak rtęć, ołów i kadm, które mogą poważnie zanieczyścić glebę i wodę. Dlatego tak istotne jest oddawanie elektrośmieci do specjalnych punktów recyklingu, gdzie szkodliwe substancje mogą być bezpiecznie usunięte.

Niektóre z tych substancji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy urządzenia są uszkodzone lub zawierają baterie i akumulatory. Wyrzucanie ich do zwykłego kosza na śmieci może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożary czy inne zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Dlatego dbajmy o nasze otoczenie i przyszłe pokolenia poprzez odpowiedzialne utylizowanie elektrośmieci w wyznaczonych miejscach recyklingu. To prosta, ale kluczowa działalność dla dobra naszej planety.

Wszystkie elektroodpady można bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Lubaniu, ul Bazaltowa 1  czynne od 7:00-18:00