Protokół konkursu pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

wpis w: Konkursy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy z ochrony środowiska

pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”

dokonanego dnia 2 kwietnia w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.


Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Łasica – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu,
 2. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Barbara Krupa – Kapuśniak – młodszy bibliotekarz  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

1. Do konkursu zgłosiło się 22 drużyny z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu ( 3 drużyny),
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu (2 drużyny),
 4. Szkoła Podstawowa w Smolniku (2 drużyny),
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku (3 drużyny),
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie (3 drużyny),
 7. Szkoła Podstawowa w Zarębie ( 3 drużyny),
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju (3 drużyny),
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. KZL w Lubaniu,
 10. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

2. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

3. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły

 z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV – VI):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MSZ w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie.

Kategoria IV (Szkoły Ponadpodstawowe):

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. KZL w Lubaniu,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

4. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę   poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

5. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów (tabela w załączeniu).

  Najwyższe lokaty uzyskały:

 • Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Grzegorz Fedczak,
 • Krzysztof Fedczak,
 • Miłosz Krzemiński.

II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Bartłomiej Śpiewak,
 • Zuzanna Biełous,
 • Laura Smykowska.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, drużyna w składzie:

 • Marta Sokołowska,
 • Zofia Gnach,
 • Joanna Czyżewska.
 • Kategoria II Szkoły Podstawowe kl. IV- VI:

I  miejsce   –  Szkoła Podstawowa w Smolniku,  drużyna w składzie:

            w składzie:

 • Julia Dolińska,
 • Weronika Charęza,
 • Estera Stożek.

II  miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,  drużyna

 • Marcel Kępiński,
 • Michał Bogdan,
 • Aleksander Męcina.

III  miejsce  Szkoła Podstawowa w Zarębie,  drużyna w składzie:

 • Julian Wilczyński,
 • Ignacy Kumala,
 • Nadia Rorbach.
 • Kategoria III Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,  drużyna w składzie:

 • Szymon Wasilewski,
 • Eliza Kiosewska,
 • Martyna Głowacka.

II  miejsce ex aequo –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,  drużyna w składzie:

 • Aurelia Łyp,
 • Maja Saładyk,
 • Paweł Kiełdanowicz.

II  miejsce ex aequo Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,  drużyna w składzie:

 • Amelia Biełous,
 • Dominik Pietrykowski,
 • Wiktoria Darowna.

III  miejsce ex aequoSzkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,  drużyna w składzie:

 • Julia Zawadzka,
 • Barbara Ryżewska,
 • Kornelia Kiryk.

III  miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Smolniku,  drużyna w składzie:

 • Wojciech Kołodziejczyk,
 • Filip Farganus,
 • Małgorzata Wrzeszcz.
 • Kategoria IV Szkoły Ponadpodstawowe:

I  miejsce Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,  drużyna

w składzie:

 • Wiktoria Zarębińska,
 • Pola Adamczuk,
 • Emilia Tyszkowiec.

II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. KZL w Lubaniu, drużyna

w składzie:

 • Emil Rydzyński,
 • Nikola Taczała,
 • Jakub Łanowy.

6. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Wszyscy zwycięzcy wymienieni w protokole otrzymają karty prezentowe Empiku do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE  (Ratusz) w Lubaniu.

                                                                                   Zwycięzcom gratulujemy!