• krajoznawcze – proponują wycieczki do słynnych miast i miejsc na wszystkich kontynentach;
  • przyrodnicze – proponują wycieczki do najbardziej interesujących miejsc w Europie i na świecie oraz poznanie bogactwa życia biologicznego na wszystkich kontynentach i w różnych ekosystemach;
  • profilaktyki zagrożeń alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, AIDS, zaburzeniami w sferze psychicznej (anoreksja, bulimia);
  • komunikacji społecznej – asertywność;
  • psychologii dla dzieci- obrona przed przemocą obcych.