Można uzyskać wiadomości z zakresu wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz mieć dostęp do dokumentów z zakresu prawa ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.