dydaktyczne

 • Do Wodospadu Szklarki.
 • Po ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Szlakiem wygaslych wulkanów
przyrodnicze

 • Na Górę Chojnik
 • Wokół Kotłów Wielkiego i Małego Stawu
przewodniki przyrodnicze

 • Po ścieżce przyrodniczej we wschodniej części Karkonoszy
przewodniki dydaktyczne

 • Bolesławieckie planty
 • Szlakiem wygasłych wulkanów (pomniki przyrody nieożywionej i drzewa pomnikowe w Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu).
ścieżki edukacyjne opracowane w RCEE

 • Wędrówki po starym Lubaniu – Szlakiem przyrody i historii
 • Szlakiem pomników przyrody nieożywionej w Lubaniu
 • Co można zobaczyć na i z Kamiennej Góry w Lubaniu?