Konkurs „Doliną rzeki Kwisy”

wpis w: Konkursy | 0

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

zaprasza do udziału

w XV  edycji międzygminnego konkursu wiedzy o bioregionie

pt.: „Dolina rzeki Kwisy – wody”

 

Cele konkursu:

• Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie.
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania zróżnicowanych źródeł i metod edukacji ekologicznej.
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

Miejsce:

Sala Konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek – Sukiennice (podziemie).

Terminy:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 1 października 2015r.
Termin konkursu 23 października 2015r.

Przebieg:

• 10.30 – sprawy organizacyjne,

• 11.00 – konkurs,

• 12.00 – zakończenie części zadaniowej,

• 12.15 – wręczenie upominków.

Warunki uczestnictwa:

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klas V i VI-szkoły podstawowe; II i III-szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
• W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół działających w gminach położonych w dolinie rzeki Kwisy.
• Uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

Forma konkurs:

• Zadania konkursowe będą w formie:
a) testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy” lub „Dolina Kwisy. Człowiek i Przyroda”, które powinny być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich funkcjonujących na terenie gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na starych stronach: www.kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin: miasto Lubań, gmina Lubań, miasto i gmina Leśna, miasto i gmina Olszyna, miasto i gmina Nowogrodziec, gmina Osiecznica, miasto Świeradów-Zdrój, gmina Siekierczyn, miasto i Gmina Gryfów, miasto i gmina Mirsk.
b) Literatura dodatkowa: ”Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.
c) zadań praktycznych.

• Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I – zadań teoretycznych.
II – zadań praktycznych,

Ocena:

• Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

Nagrody:

• Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych,
• Nagrody zostaną wręczone w siedzibie RCEE, termin zostanie podany w protokole.
• Przewidywany jest indywidualny upominek dla każdego uczestnika konkursu.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE.

Zakres wiedzy:

Położenie, klimat, ukształtowanie powierzchni, Kwisa, jeziora i inne zbiorniki powierzchniowe, większe dopływy, zagrożenia powodziowe i ochrona przed nimi, znajomość mapy. Rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla wód dorzecza Kwisy.

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu