Rajd „Las bliżej nas”

18 września 2015 roku przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Lubaniu i Nadleśnictwa Świeradów w leśnictwie Lubań odbył się Rajd pieszy i rowerowy pod hasłem „Las bliżej nas”. Już po raz XII Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu zorganizowało wędrówki z leśnikami.

Rajd jest od 2004 roku stałą propozycją realizacji programu edukacji leśnej społeczeństwa „Lasy Państwowe. Zapraszamy” oraz integralną imprezą związaną z Europejskim Tygodniem Mobilności i Europejskim Dniem Bez Samochodu w Lubaniu.

W celach rajdu założono: propagowanie idei Europejskiego Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Mobilności; kształtowanie wzorców proekologicznych, uświadamianie uczestnikom korzyści z przebywania w kompleksach leśnych, propagowanie ruchu na świeżym powietrzu, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych; poznawanie walorów doliny potoku Łazek i innych szlaków rowerowych wytyczonych przez Związek Gmin „Kwisa”; rozbudzanie zainteresowań edukacją leśną, uświadamianie zagrożeń wynikających z nadmiernego rozwoju motoryzacji oraz niskiej emisji.

Rajd przeznaczono dla różnych grup wiekowych. Udział wzięły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu (2 drużyny),
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
Szkoła Podstawowa w Radogoszczy,
Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
Zespół Szkół w Zarębie – Gimnazjum,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Rajd przebiegał według następującego harmonogramu:
– start na trasy godzina 9.30 ze swoich placówek,
– godzina 10.00 – 11.00 dotarcie na miejsce do Leśnictwa Lubań z siedzibą w Radogoszczy;
– 11.00 – 13.00 – spacer z leśnikami;
– konkurencja drużynowa na stworzenie najciekawszego „leśnego Luda”;
– 13.00 – ognisko;
– zakończenie około godziny 14.00.

Grupy prowadzili leśnicy z obszaru Nadleśnictwa Świeradów: Krzysztof Magierecki i Piotr Porębski z Leśnictwa Przylesie, Janusz Snoch i Piotr Marcinkowski z Leśnictwa Lubań, Justyna Szwechłowicz z Leśnictwa Radostaw, Marek Ślusarczyk i Jarosław Malung z Leśnictwa Olszyna, Katarzyna Męcina i Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów, których zadaniem było przybliżenie problematyki funkcji lasu na przykładzie kompleksu leśnego i plantacji w Leśnictwie Lubań.
Gospodarzami miejsca byli leśnicy z Leśnictwa Lubań.
Na trasach pieszych wędrowało: 196 uczniów, 20 nauczycieli, 9 leśników.
Rowerami przyjechało: 42 uczniów, 4 nauczycieli.

Do konkurencji na stworzenie najciekawszego „Leśnego Luda” przy użyciu naturalnych elementów przystąpiły 4 drużyny. Komisja konkursowa pod uwagę brała czas wykonania „Luda” oraz prawidłowość i pomysłowość wykonania konkurencji.
W skład komisji wchodzili: leśnik, przedstawiciel opiekunów i przedstawiciel organizatora.

Zwycięzcami zostali:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
3. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy.
W nagrodę placówki otrzymały komplet chust odblaskowych (30 szt.) oraz książki o tematyce przyrodniczej do klasowej biblioteczki.

W rajdzie udział wzięło: 228 osób , w tym: 196 dzieci i młodzieży, 20 nauczycieli, 9 leśników, 1 pracownik UM, 2 pracowników RCEE.

Serdecznie dziękujemy za udział!

RCEE w Lubaniu