Konkurs techniczny pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

URZĄD MIASTA LUBAŃ, STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zapraszają do udziału w konkursie technicznym

pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:
Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Efektem ma być wymierne zwiększenie ilości prawidłowych budek lęgowych umiejscowionych w odpowiednich siedliskach, co przyczyni się do zwiększenia populacji ptaków i nietoperzy.

II. Uczestnicy:
– Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
– Wszyscy chętni mieszkańcy Lubania i okolic oraz działacze organizacji proekologicznych.

III. Warunki uczestnictwa:
– Wykonanie prawidłowych budek lęgowych, zgodnie z propozycjami dołączonymi do regulaminu lub materiałami udostępnionymi w Centrum.
– Dostarczenie budek do siedziby RCEE do dnia 26 lutego 2016 r.
– Kontrola jakości i poprawności wykonania nastąpi do dnia 15 marca 2016 r.
– Budki lęgowe po ogłoszeniu wyników konkursu zostaną nieodpłatnie przekazane dla Członków Komisji Ochrony Przyrody przy PTTK w Lubaniu.
– Zawieszenie budek nastąpi w miesiącu marcu pod kierunkiem Członków Komisji Ochrony Przyrody przy PTTK w Lubaniu, na terenach miejskich i około miejskich.
– Budki lęgowe dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu.

IV. Kryteria oceny:
Ocenie podlegają:
– prawidłowe wykonanie budek,
– ilość wykonanych prawidłowo budek,
– terminowość wykonania zadania.

V. Kryteria nagradzania:
1. Przewidziane są trzy kategorie związane z etapem kształcenia:
– szkoły podstawowe,
– szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
– osoby dorosłe.
2. Przewidziane jest nagrodzenie indywidualnych uczestników spośród mieszkańców miasta i okolic.
3. Przewidywane formy nagród:
– nagrody indywidualne dla wykonawców najlepszych budek w postaci publikacji z dziedzin nauk przyrodniczych.
VI. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczyści podczas trwania LWE 2016.

UWAGA !!!

– Prosimy nie umieszczać patyczków przy otworach, ponieważ siadają na nich drapieżniki i dzięcioły, które wybierają młode ptaki.
– Tylna listwa musi być bardzo mocna, aby wytrzymała ciężar budki.
– Budki wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.
– Średnica otworu musi mieścić się w przedziale podanym w regulaminie.
– Budka musi być szczelna i wykonana z drewna.
– Budki z dykty, sklejki, paneli będą dyskwalifikowane, ponieważ pod wpływem opadów bardzo szybko się rozpadają.
– Budki z nieszczelnie połączonych elementów będą dyskwalifikowane, ponieważ nie mamy możliwości ich uszczelniania.
– Budki z nieprawidłowymi otworami będą dyskwalifikowane, ponieważ nie ma możliwości np. zmniejszenia zbyt dużego otworu.
– Budki nie mogą być malowane lakierem i farbą olejną ponieważ ptaki ich nie zasiedlą.
– Otwór w budce dla sikorek wynosi 3 – 3,5 cm.
– Otwór w budce większej wynosi 5 – 5,5, cm
– Kwalifikuje się tylko te budki, które wykonane są zgodnie z rysunkami pomocniczymi.

  •  Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
  •  Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu