Program Lubańskiej Wiosny Ekologicznej 2016

LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA 2016

pod hasłem: „Dbajmy o spokój i równowagę w przyrodzie – XX lat LWE”

 

Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu lubańskiego, ZG „Kwisa”, obszaru Nadleśnictwa Świeradów wraz z działaniami uzupełniającymi.

Organizatorzy: Urząd Miasta Lubań, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej o.MiPBP w Lubaniu.
Współdziałający: Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”, Liderzy edukacji leśnej, Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów, Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, Stowarzyszenie Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
Zaangażowane środki: budżetu Gminy Miejskiej Lubań, budżetu Powiatu Lubańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz udział własny współdziałających.
WSPÓŁCZESNA MISJA TO MNIEJSZA NISKA EMISJA
Styczeń – grudzień:

Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna poświęcona ograniczeniu niskiej emisji pod hasłem „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

Styczeń – grudzień:
Wędrówki po bioregionie:
„Traktem małych wulkanów”,
„Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku”,
„Szlakiem pomników przyrody ożywionej”,
„Szlakiem pomników przyrody nieożywionej”,
„Z biegiem Kwisy”.
Terminy i godziny do uzgodnienia z prowadzącym w RCEE.

Styczeń:
– „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza” – otwarty konkurs techniczny. Edycja XII.

Warsztaty edukacji ekologicznej:
Luty – grudzień: „Ptaszku piśnij choć raz – o rodzimych ptakach” dla dzieci młodszych w placówkach oświatowych.
Marzec – kwiecień: „Kolorowe jajka – czyli o tym, kiedy kury są szczęśliwe” dla dzieci młodszych w placówkach oświatowych.
Maj – czerwiec: „Zielarka opowiada – zioła w ogrodzie i na wszelki wypadki” dla dzieci młodszych w placówkach oświatowych.
Październik – grudzień: „W iglastej sukience przez liście – o jeżu i jego trybie życia” dla dzieci młodszych w placówkach oświatowych.
Listopad – grudzień: „Jak opiekować się zwierzętami” dla dzieci młodszych w placówkach oświatowych.

Marzec:
– otwarty konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hasło dotyczące ograniczania niskiej emisji (do 30 kwietnia).
– konkurs plastyczny dla dzieci od 5 do 9 lat, pt. „Lubię wiosnę” (do 1. czerwca),
– konkurs wiedzy ochrony środowiska dla placówek szkolnych pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

Kwiecień:
– „W jaki sposób ograniczać niską emisję?” konferencja młodych ekologów.
– „W zielonym krajobrazie” – akcja porządkowania tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez uczniów placówek opiekuńczo-oświatowych i szkół powiatu lubańskiego pod opieką nauczycieli.
– „Dbajmy o spokój i równowagę w przyrodzie” – inauguracja LWE 2016 – koncert edukacyjny dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu dla zaproszonych przez RCEE placówek oświatowych z Lubania i okolic.
– „Płazy i gady powiatu lubańskiego” – konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych, IV edycja.
– Międzynarodowy spacer transgraniczny „Lubańskim szlakiem wulkanicznym”.

Maj:
– konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych pt. „Niebezpieczne rośliny”,
– otwarty konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Najpiękniejszy portret cisa henrykowskiego” (do 30. września).

Czerwiec:
– wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Lubię wiosnę”,
– międzynarodowy spacer transgraniczny pod hasłem „Po polskich i czeskich Górach Izerskich”.

Lipiec/sierpień:
– wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt. „Lubię wiosnę” w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

Wrzesień:
– Sprzątanie Świata Polska 2016.
Porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez grupy uczniów pod opieką nauczycieli i członków KOP.
– Europejski Tydzień Mobilności i Europejski Dzień bez Samochodu:
– „Rower z pasją” – impreza sportowo – rekreacyjna na terenie SOS-W w Lubaniu; Edycja XIII.
– „Las bliżej nas” – rajd pieszy i rowerowy – wędrówki z leśnikami po Leśnictwie Lubań. Edycja XIII.

Październik:
–  finał i wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejszy portret cisa henrykowskiego”.
– „Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia” – międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru Związku Gmin „Kwisa”. Edycja XVI.
– „W krainie łużyckich wód” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatu lubańskiego – etap powiatowy. Edycja XIV.

Listopad:
– „W krainie łużyckich wód” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego – etap regionalny.

Grudzień:
– „W jaki sposób należy opiekować się zwierzętami w różnych porach roku?” – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
– „OZE – odnawialne źródła energii” – warsztaty edukacyjne dla placówek szkolnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy.

Projekt „Lubańska Wiosna Ekologiczna 2016” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu