Konkurs pt. „Niebezpieczne rośliny”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

     REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

   zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału w konkursie wiedzy przyrodniczej        

     pt. „Niebezpieczne rośliny”

 

EDYCJA III 2016

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

 

I. CELE KONKURSU:

Poszerzanie wiedzy o roślinach niebezpiecznych występujących na obszarze powiatu lubańskiego, w lesie, na terenach przyleśnych i łąkach;

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;

Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;

Wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do roślin nieznanych;

Zachowania bezpieczeństwa przy kontaktach z roślinami niebezpiecznymi;

Rozpoznawania roślin niebezpiecznych;

Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

 

II. TERMINY:

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa do 25 kwietnia 2016, na załączonej karcie do siedziby RCEE.
 • Termin konkursu, dnia 13 maja (piątek) godz. 10.00.

 

III. MIEJSCE:

 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

 

IV. FORMA PRACY:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV, V i VI – w szkole podstawowej; z klasy I, II i III – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

 

V. FORMA KONKURSU:

 • Konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

 

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 

VII. NAGRODY:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na www.rceeluban.pl, zostaną przekazane pocztą, e-mailem lub faxem do placówek.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu.

 

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

 • Gatunki roślin niebezpiecznych spotykanych w lasach, na terenach przyleśnych, na łąkach, znaczenie roślin niebezpiecznych w ekosystemach, istota zagrożenia u poszczególnych gatunków, rozpoznawanie najbardziej niebezpiecznych, zasady postępowania w przypadku kontaktu.

 

IX. ŹRÓDŁA:

 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Internecie, bibliotekach.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 16 października 2014 poz. 1408 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

 

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                   W imieniu organizatorów

Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

Edukacji Ekologicznej w Lubaniu