Protokół z konkursu pt. „Płazy i gady powiatu lubańskiego”.

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

„Płazy i gady powiatu lubańskiego”

dokonanego dnia 16 maja 2016 w siedzibie
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 3. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

 1. Do konkursu zgłosiło się 29 drużyn z 18 placówek z terenu powiatu lubańskiego.
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 8. Szkoła Podstawowa w Platerówce,
 9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowie,
 12. MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 13. MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 14. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 15. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
 16. Gimnazjum w Olszynie,
 17. ZSP nr 2 w Lubaniu,
 18. ZSP im KZL w Lubaniu.

 

 1. Konkurs przebiegał według następującego programu:
 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

 

 1. Do wykonywania zadań konkursowych (w trzech kategoriach) drużyny przystąpiły

z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III)

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-VI):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa w Platerówce,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku.

Kategoria III( Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne):

 • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
 • Gimnazjum w Olszynie,
 • MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im KZL w Lubaniu,
 • ZSP nr 2 w Lubaniu.

 

 1. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.
 1. Najwyższe lokaty uzyskały:
 • Kategoria I Szkoły Podstawowe kl. I – III:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

II    miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

III  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

 

 • Kategoria II Szkoły Podstawowe kl. IV-VI:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

II miejsce Szkoła Podstawowa w Pobiednej.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

 

 • Kategoria III Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne :

I  miejsce –  Gimnazjum nr 2 w Lubaniu.

II    miejsce – ZSP im KZL w Lubaniu.

III miejsce – Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.

 

 1. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

 

 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2016 (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek- Sukiennice w Lubaniu.

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym!!!