Protokół konkursu na hasło dotyczące ograniczania niskiej emisji.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

PROTOKÓŁ JURY  Z  ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSU NA HASŁO DOTYCZĄCE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE LUBAŃ I POWIECIE LUBAŃSKIM

dokonanego dnia 2 czerwca 2016 r.

 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 2. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.
 3. Urszula Wójtowicz – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 4. Ewelina Szarkowska – kierownik Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 5. Małgorzata Cichecka – Główna Księgowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

 

dokonała oceny haseł przesłanych na adres RCEE wg następujących kryteriów:

–  zgodność z tematyką,

–  poprawność gramatyczna i stylistyczna,

–  terminowość wykonania zadania.

 

Komisja stwierdza, że przesłano 20 haseł od 16 uczestników:

 1. Szkoła Podstawowa w Kościelniku – 6 uczniów
 2. Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce – 7 uczniów
 3. Trzy osoby dorosłe.

 

Wszystkie hasła były zgodne z tematyką.

Komisja postanowiła przyznać szczególne wyróżnienia i wyróżnienia następującym osobom:

S Z C Z E G Ó L N E   W Y R Ó Ż N I E N I A:

 1. Przemysław kl. VI SP Kościelnik,
 2. Kacper kl. III SP Platerówka,
 3. Sandra SP Platerówka,
 4. Patrycja kl. III SP Platerówka,
 5. Pani Anna Kościelnik.

W Y R Ó Ż N I E N I A:

 1. Aleksandra kl. VI SP Kościelnik,
 2. Maja kl. VI SP Platerówka,
 3. Jakub kl. III SP Kościelnik.

U D Z I A Ł

Ponieważ wszystkie hasła były zgodne z tematyką konkursu, komisja postanowiła nagrodzić pozostałych uczestników w osobach:

 1. Dominik kl. VI SP Kościelnik,
 2. Darek kl. II SP Kościelnik,
 3. Szymon kl. IV SP Kościelnik,
 4. Hanna kl. III SP Platerówka,
 5. Krystian kl. III SP Platerówka,
 6. Łukasz kl. III SP Platerówka,
 7. Pani Barbara,
 8. Pani Ewa.

Uroczyste wręczenie nagród osobom wymienionym w protokole odbędzie się 15 czerwca (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej o. MiPBP w Lubaniu Rynek-Ratusz.

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu.

Gratuluje nagrodzonym!!!