Konkurs techniczny pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w konkursie technicznym dla uczniów placówek powiatu lubańskiego

pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”

 

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Cele konkursu:

Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Efektem ma być wymierne zwiększenie ilości prawidłowych budek lęgowych umiejscowionych w odpowiednich siedliskach, co przyczyni się do zwiększenia populacji ptaków i nietoperzy.

 2. Uczestnicy:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Wszyscy chętni mieszkańcy Lubania i okolic oraz działacze organizacji proekologicznych.

 3. Warunki uczestnictwa:

 • Wykonanie prawidłowych budek lęgowych zgodnie z propozycjami dołączonymi do regulaminu.
 • Dostarczenie budek do siedziby RCEE do dnia 10 marca 2017r.
 • Kontrola jakości i poprawności wykonania nastąpi do dnia 30 marca 2017r.
 • Budki lęgowe po ogłoszeniu wyników konkursu zostaną nieodpłatnie przekazane dla: KOP PTTK Lubań, leśnictw i kół łowieckich.
 • Zawieszenie budek nastąpi po przystosowaniu materiałów, z których zostały wykonane do warunków zewnętrznych.
 • Budki lęgowe dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.

 4. Kryteria oceny:

Ocenie podlega:

–  prawidłowe wykonanie budek,

– terminowość wykonania zadania i dostarczenie do RCEE.

 

  5. Kryteria nagradzania:

Przewidziane są trzy kategorie związane z etapem kształcenia:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły gimnazjalne,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

Przewidziane jest nagrodzenie indywidualnych uczestników spośród mieszkańców miasta i okolic.

Przewidywane formy nagród:

 • nagrody indywidualne dla wykonawców budek w postaci publikacji z dziedzin nauk przyrodniczych, gier edukacyjnych oraz przydatnych pomocy dydaktycznych.
 • nagrodzony zostanie każdy uczeń, który dostarczy prawidłowo wykonaną budkę.
 • uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczyści podczas trwania LWE 2017.

 

 UWAGA !!! 

– Prosimy nie umieszczać patyczków przy otworach, ponieważ siadają na nich drapieżniki i dzięcioły, które wybierają młode ptaki.

– Tylna listwa musi być bardzo mocna, aby wytrzymała ciężar budki.

– Budki wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.

– Średnica otworu musi mieścić się w przedziale podanym w regulaminie.

– Budka musi być szczelna i wykonana z drewna.

– Budki z dykty, sklejki, paneli będą dyskwalifikowane, ponieważ pod wpływem opadów bardzo szybko się rozpadają.

– Budki z nieszczelnie połączonych elementów będą dyskwalifikowane, ponieważ nie mamy możliwości ich uszczelniania.

– Budki z nieprawidłowymi otworami będą dyskwalifikowane, ponieważ nie ma możliwości np. zmniejszenia zbyt dużego otworu.

– Budki nie mogą być malowane lakierem i farbą olejną ponieważ ptaki ich nie zasiedlą.

 

– Otwór w budce dla sikorek wynosi 3 – 3,5 cm.

– Otwór w budce większej wynosi 5 – 5,5, cm

 • Kwalifikuje się tylko te budki, które wykonane są zgodnie z rysunkami pomocniczymi.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

 

 

 

 

                                                                                        W imieniu organizatorów

                                                            Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum

                                                                                   Edukacji Ekologicznej w Lubaniu