Program LWE 2017

LUBAŃSKA WIOSNA EKOLOGICZNA 2017

pod hasłem: „Zrównoważona turystyka korzyścią dla przyrody”

 

Program edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji leśnej obejmujący główne działania dla miasta Lubań, powiatu lubańskiego, ZG „Kwisa”, obszaru Nadleśnictwa Świeradów wraz z działaniami uzupełniającymi.

Współdziałający: Dwutygodnik “Ziemia Lubańska”, Liderzy edukacji leśnej, Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów, Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, Stowarzyszenie Południowo – Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.

Zaangażowane środki: budżetu Gminy Miejskiej Lubań, budżetu Powiatu Lubańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz udział własny współdziałających.

 

 

Styczeń – grudzień: lokalna kampania informacyjno – edukacyjna poświęcona ograniczeniu niskiej emisji pod hasłem „Misja emisja”.

 

Styczeń – grudzień:

Wędrówki po bioregionie:

  • „Lubańskim szlakiem wulkanicznym”,
  • „Po Lubaniu z przyrodą i historią w plecaku”,
  • „Szlakiem pomników przyrody ożywionej”,
  • „Szlakiem pomników przyrody nieożywionej”,
  • „Z biegiem Kwisy”.

Terminy i godziny do uzgodnienia z prowadzącym w RCEE.

Styczeń – luty:

– „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza” – otwarty konkurs techniczny. Edycja XIII.

– Grudzień – styczeń: warsztaty edukacji ekologicznej pt. „Jak opiekować się zwierzętami:  ptakami zimą,  zwierzętami w lesie i na polach” dla placówek oświatowych.

Marzec:

– konkurs plastyczny dla dzieci od 5 do 9 lat, pt. „Lubię lato” (do 1. czerwca),

– konkurs wiedzy o ochronie środowiska dla placówek szkolnych pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

Marzec – kwiecień: warsztaty edukacji ekologicznej pt. „Kolorowe jajka – czyli o tym, kiedy kury są szczęśliwe”.

– konkurs ekologiczny dla szkół z terenu powiatu na najciekawszą szkolną gazetkę – ulotkę dotyczącą ograniczania niskiej emisji.

– edukacyjna bajka o tematyce ekologicznej „Zielony Kopciuszek” w MDK w Lubaniu – dla przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.

Kwiecień:

„W zielonym krajobrazie” – akcja porządkowania tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez uczniów placówek opiekuńczo-oświatowych i szkół powiatu lubańskiego pod opieką nauczycieli.

„Turysta przyjacielem przyrody”inauguracja LWE 2017 – koncert edukacyjny dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu dla zaproszonych przez RCEE placówek oświatowych z Lubania i okolic.

„Ssaki powiatu lubańskiego” – konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych, III edycja.

Maj:

– konkurs wiedzy przyrodniczej dla placówek szkolnych pt. „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”,

– międzynarodowy spacer transgraniczny ścieżką przyrodniczą „Cicha Dolina”.

– wręczenie nagród laureatom konkursu technicznego pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

– wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy z ochrony środowiska pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”.

Czerwiec:

– wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Lubię lato”,

międzynarodowy spacer transgraniczny pod hasłem „Po polskich i czeskich górach Izerskich”,

– wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Ssaki powiatu lubańskiego”,

wręczenie nagród laureatom konkursu na najciekawszą szkolną gazetkę – ulotkę dotyczącą ograniczania niskiej emisji,

– wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”.

 Lipiec – sierpień:

– wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt. „Lubię lato” w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

Wrzesień:

– Sprzątanie Świata Polska 2017.

Porządkowanie tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo przez grupy uczniów pod opieką nauczycieli.

– Europejski Tydzień Mobilności i Europejski Dzień bez Samochodu:

„Rower z pasją” – impreza sportowo – rekreacyjna na terenie SOS-W w Lubaniu, Edycja XIV.

– „Las bliżej nas” – rajd pieszy i rowerowy – wędrówki z leśnikami po Leśnictwie Platerówka. Edycja XIV.

Październik:

– „Doliną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny” – międzygminny konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru doliny rzeki Kwisy. Edycja XVI.

– „W krainie łużyckich lasów” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatu lubańskiego – etap powiatowy. Edycja XVI.

– Październik – grudzień: warsztaty edukacji ekologicznej pt. „W iglastej sukience przez liście – o jeżu i jego trybie życia”.

Listopad:

– „W krainie łużyckich lasów” – konkurs wiedzy o bioregionie dla uczniów szkół z obszaru powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego – etap regionalny.

„OZE – Odnawialne Źródła Energi – sposobem na czyste powietrze” warsztaty edukacji ekologicznej – dla zainteresowanych.

Grudzień:

– Grudzień – styczeń: „Jak opiekować się zwierzętami: ptakami zimą,  zwierzętami w lesie i na polach” dla placówek oświatowych.

– Promocja wydawnictw RCEE – spotkania z przyrodą pod choinką.

 

 Serdecznie zapraszamy!

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

 

Projekt „Lubańska Wiosna Ekologiczna 2017”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu