Protokół z rozstrzygnięcia konkursu pt. „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

„Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”

dokonanego dnia 29 maja  w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 3. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu,

stwierdza, co następuje:

 • Do konkursu zgłosiło się 17 drużyn z 13 placówek z terenu powiatu lubańskiego.
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 5. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 9. Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie,
 10. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
 11. ZS Gimnazjum w  Zarębie,
 12. Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 13. ZSP im KZL w Lubaniu.

 

 • Konkurs przebiegał według następującego programu:
 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

 

 • Do wykonywania zadań konkursowych (w trzech kategoriach) drużyny przystąpiły

z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-VI):

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria III (Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne):

 • Gimnazjum nr 2 w Lubaniu,
 • Gimnazjum nr 3 w Lubaniu,
 • Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie,
 • ZS Gimnazjum w Zarębie,
 • Gimnazjum nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im KZL w Lubaniu.

 

 • Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

Najwyższe lokaty uzyskały:

Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – VI:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa w Smolniku.

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

 

Kategoria III: Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne:

     I miejsce –  Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.

    II  miejsce – ZSP im Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

    III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Lubaniu.

 

 •  Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
 •  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca (czwartek) o godz. 13.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

 Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu.

  Gratuluje nagrodzonym !!!