Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „Doliną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W XVII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O BIOREGIONIE

„DOLINĄ RZEKI KWISY  –  Z BIEGIEM RZEKI OD GÓR W DOLINY”

dla uczniów klas IV – V, VI – VII szkół podstawowych

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

z obszaru gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy

 

                                                                              REGULAMIN KONKURSU

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie.
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania zróżnicowanych źródeł i metod edukacji ekologicznej.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

MIEJSCE:

Sala Konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju  w Lubaniu, Rynek – Sukiennice (podziemie).

TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 6 października 2017r.

Termin konkursu  27 października 2017r.

PRZEBIEG:

 • 10.15 sprawy organizacyjne,
 • 11.00 – konkurs,
 • 12.00 – zakończenie części zadaniowej,
 • 12.15 – wręczenie upominków.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klas IV i V, VI – VII szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół działających w gminach położonych w dolinie rzeki Kwisy.
 • Uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

FORMA KONKURSU:

 • Zadania konkursowe będą w formie testu oraz zadań praktycznych.

Test oparty będzie na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy” lub „Dolina Kwisy. Człowiek i Przyroda”, które powinny być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich funkcjonujących na terenie gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na starych stronach: www.kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin: miasto Lubań, gmina Lubań, miasto i gmina Leśna, miasto i gmina Olszyna, miasto i gmina Nowogrodziec, gmina Osiecznica, miasto Świeradów-Zdrój, gmina Siekierczyn, miasto i Gmina Gryfów, miasto i gmina Mirsk.

 

Literatura dodatkowa: ”Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1. Dziennik Ustaw RP z dnia 16 października 2014 poz.1409 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin załącznik nr 1.

Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych.

II  – zadań praktycznych,

OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Nagrody zostaną wręczone w siedzibie RCEE, termin zostanie podany w protokole.
 • Przewidywany jest indywidualny upominek dla każdego uczestnika konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.rceeluban.pl.

ZAKRES WIEDZY:

położenie geograficzne, przebieg rzeki, źródła, dopływy, występujące formy ochrony przyrody w dolinie Kwisy, chroniona fauna, flora i przyroda nieożywiona w dolinie Kwisy, słynne miejsca, obiekty, elementy krajobrazu, szlaki, znajomość mapy.

 UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 

                                                                                                    W imieniu organizatorów

                                                                                         Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE