Protokół konkursu pt. „W krainie łużyckich lasów” etapu regionalnego.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

PROTOKÓŁ JURY Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU WIEDZY O BIOREGIONIE

„W KRAINIE ŁUŻYCKICH LASÓW”, ETAP REGIONALNY

który odbył się w Świeradowie w dniu 9 listopada 2017 roku.

 

Konkurs był rozgrywany w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe klasy IV – V,
  • szkoły podstawowe klasy VI – VII,
  • klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.

W konkursie uczestniczyły 4 drużyny w kategorii szkół podstawowych klas IV – V,  6 drużyn w kategorii szkół podstawowych klas VI – VII oraz 7 drużyn w kategorii klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań testowych oraz zadań praktycznych przygotowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Agnieszka Wierzbicka – RCEE w Lubaniu.

Członkowie komisji:

  1. Jolanta Loritz – Dobrowolska – TOPIK w Zgorzelcu,
  2. Katarzyna Graczyk – MCEE w Bolesławcu,
  3. Agnieszka Łasica – RCEE w Lubaniu.

Po sprawdzeniu odpowiedzi i podliczeniu punktacji końcowej wyłoniła laureatów:

 

Miejsce

 

kategoria I:  szkoły podstawowe klasy IV – V  punkty
           I  

 

Szkoła Podstawowa w Kościelniku

 

 

 

 

68

 

 

           II

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu  

 

61

 

           III Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 58
 

 

          IV

 

 

Szkoła Podstawowa  w Nowogrodźcu 53
 

Miejsce

 

kategoria II:  szkoły podstawowe klasy VI – VII  

punkty

 

 

            I

 

Szkoła Podstawowa w Kościelniku

82
 

           II

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Pisarzowicach  

78

 

 

     

           III

 

 

Szkoła Podstawowa w Wykrotach 67
          IV Szkoła Podstawowa nr 3  w Bolesławcu 62
 

Miejsce

 

 

kategoria III:  klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

punkty

 

           I Zespół Szkół w Świętoszowie  

 

90

 

          II I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Zgorzelcu

83
         III Liceum Ogólnokształcące  Cogito w Zgorzelcu 70
         


         IV

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu  

 

64

 

 

 

Załącznik do protokołu konkursu „W krainie łużyckich lasów” etapu regionalnego.

Tabela punktacyjna:

L.p. Szkoła Placówka Ilość zdobytych punktów Miejsca
Kategoria I: klasy IV – V szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa w Kościelniku 68 I
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu 61 II
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 58 III
4. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 53 IV
Kategoria II: klasy VI – VII szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa w Kościelniku 82 I
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 78 II
3. Szkoła Podstawowa w Wykrotach 67 III
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu 62 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu 53 V
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu 36 VI
Kategoria III szkoły podstawowe klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne
1. Zespół Szkół w Świętoszowie 90 I
2. Liceum Ogólnokształcące im. Śniadeckiego w Zgorzelcu 83 II
3. Liceum Ogólnokształcące Cogito 70 III
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 64 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu 60 V
6. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu 60 V
7. Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu 28 VI

 

 Dziękujemy za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy!