Protokół konkursu pt. „Doliną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

„Doliną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny”

dokonanego dnia 15 listopada  2017 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

 • Do konkursu zgłosiło się 14 placówek z 6 gmin z doliny Kwisy:
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 6. Zespół Szkół w Świętoszowie,
 7. Szkoła Podstawowa w Czernej,
 8. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 9. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
 10. Szkoła Podstawowa w Gryfowie,
 11. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 12. Gimnazjum w Gryfowie,
 13. ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu,
 14. ZSP im KZL w Lubaniu.
 • Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiły 23 drużyny.
 • Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny (szczegóły w załączniku).
 • Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

 

Kategoria I  szkoły podstawowe klasy IV – V:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

II    miejsce –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

III  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Gierałtowie.

 

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VI – VII:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa w Gryfowie.

II    miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Gierałtowie.

IV miejsce ex aequo – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

IV miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Smolniku.

IV miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

 

Kategoria III szkoły podstawowe klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne:

 I  miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Świętoszowie.

 II    miejsce –Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu.

 III  miejsce – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

IV miejsce – ZSP im.A. Mickiewicza w Lubaniu.

 1. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz gry edukacyjne z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
 2. Uroczyste wręczenie nagród dla wszystkich uczniów wymienionych w protokole odbędzie się 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 13.00  w siedzibie RCEE w Lubaniu.

 

Załącznik do protokołu konkursu „Dolną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny”.

Tabela punktacyjna:

L.p. Szkoła Placówka Ilość zdobytych punktów Miejsca
Kategoria I: klasy IV – V szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa w Kościelniku

61

I
2. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 48 II
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 31,5 III
4. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 27 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 20,5 V
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 19 VI
7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu 18 VII
Kategoria II: klasy VI – VII szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim 53 I
2. Szkoła Podstawowa w Kościelniku 51,5 II
3. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 40 III
4. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 40 III
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 36 IV
6. Szkoła Podstawowa w Smolniku 36 IV
7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 36 IV
8. Szkoła Podstawowa w Świętoszowie 35 V
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 18 VI
10. Szkoła Podstawowa w Czernej 16 VII
Kategoria III szkoły podstawowe klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne:
1. Gimnazjum w ZS w Świętoszowie 56,5 I
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu – klasy gimnazjalne 45 II
3. Gimnazjum w Gryfowie Śląskim 44,5 III
4. ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu 41,5 IV
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu – klasy gimnazjalne 32,5 V
6. ZSP im. KZL w Lubaniu 29 VI