Konkurs techniczny pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w konkursie technicznym dla uczniów placówek powiatu lubańskiego

 

pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”

REGULAMIN  KONKURSU

 

UWAGA!  W tym roku poszerzamy zakres konkursu o wykonanie karmników dla ptaków.

 

I. Cele konkursu:

Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych. Efektem ma być wymierne zwiększenie ilości prawidłowych budek lęgowych umiejscowionych w odpowiednich siedliskach, co przyczyni się do zwiększenia populacji ptaków i nietoperzy.

II. Uczestnicy:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Wszyscy chętni mieszkańcy Lubania i okolic oraz działacze organizacji proekologicznych.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 • Wykonanie prawidłowych budek lęgowych i karmników dla ptaków zgodnie z propozycjami dołączonymi do regulaminu (do placówek załączniki zostały wysłane drogą mailową, natomiast uczestnicy indywidualni proszeni są o kontakt w celu ich uzyskania).
 • Dostarczenie budek i karmników do siedziby RCEE do dnia 28 lutego 2018r.
 • Kontrola jakości i poprawności wykonania nastąpi do dnia 21 marca 2018r.
 • Budki lęgowe i karmniki po ogłoszeniu wyników konkursu zostaną nieodpłatnie przekazane dla: KOP PTTK Lubań, leśnictw i kół łowieckich.
 • Zawieszenie budek nastąpi po przystosowaniu materiałów, z których zostały wykonane do warunków zewnętrznych.
 • Budki lęgowe i karmniki dla ptaków dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu.

 

IV. Kryteria oceny:

Ocenie podlega:

–  prawidłowe wykonanie budek i karmników dla ptaków,

 • terminowość wykonania zadania i dostarczenie do RCEE.

 

V. Kryteria nagradzania:

Przewidziane są dwie kategorie związane z etapem kształcenia:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

Przewidziane jest nagrodzenie indywidualnych uczestników spośród mieszkańców miasta i okolic.

Przewidywane formy nagród:

 • nagrody indywidualne dla wykonawców budek w postaci publikacji z dziedzin nauk przyrodniczych, gier edukacyjnych oraz przydatnych pomocy dydaktycznych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczyści podczas trwania LWE 2018.

 

 UWAGA !!! 

– Warunkiem zakwalifikowania karmnika jest możliwość czyszczenia dolnej jego części (wysuwane dno lub otwierana przednia albo boczna listwa zabezpieczająca) w celu usunięcia nieświeżego zboża i nasion jak i odchodów ptaków.

– Prosimy nie umieszczać patyczków przy otworach, ponieważ siadają na nich drapieżniki i dzięcioły, które wybierają młode ptaki.

– Tylna listwa musi być bardzo mocna, aby wytrzymała ciężar budki.

– Budki i karmniki wykonane niezgodnie z regulaminem będą zdyskwalifikowane.

– Średnica otworu musi mieścić się w przedziale podanym w regulaminie.

– Budka musi być szczelna i wykonana z drewna.

– Budki z dykty, sklejki, paneli będą dyskwalifikowane, ponieważ pod wpływem opadów bardzo szybko się rozpadają.

– Budki z nieszczelnie połączonych elementów będą dyskwalifikowane, ponieważ nie mamy możliwości ich uszczelniania.

– Budki z nieprawidłowymi otworami będą dyskwalifikowane, ponieważ nie ma możliwości np. zmniejszenia zbyt dużego otworu.

– Budki i karmniki nie mogą być malowane lakierem i farbą olejną, ponieważ ptaki ich nie zasiedlą.

 

– Otwór w budce dla sikorek wynosi 3 – 3,5 cm.

– Otwór w budce większej wynosi 5 – 5,5, cm

 

 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.