Konkurs wiedzy pt. „Współczesna misja – mniejsza niska emisja”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

zaprasza do udziału w konkursie wiedzy ochrony środowiska

pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja.” EDYCJA III – 2018

 

 

Regulamin konkursu

 Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

 

I. CELE KONKURSU.

 • Zdobycie wiedzy o zjawisku niskiej emisji w Polsce; przyczynie jej powstawania, sposobach zmniejszania i przeciwdziałaniu skali zjawiska.
 • Utrwalenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska zagrożonego niską emisją.
 • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów.
 • Wyrabianie nawyków:

a) prawidłowej gospodarki odpadami, jako sposobu zmniejszania niskiej emisji,

b) ekonomicznej jazdy samochodem,

c) ograniczania ilości i emisji pyłów, gazów.

 • Promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II. TERMIN:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 2 marca 2018 r.

Termin konkursu  15 marca 2018 r.

III. CZAS I MIEJSCE:

 • 10.00
 • Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w skład, której wchodzi po 1 przedstawicielu z klasy I, II i III oraz IV – V, VI i VII – w szkole podstawowej; z klasy I,II i III – w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

V.FORMA KONKURSU:

Konkurs składać się będzie z dwóch części:

I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

VI. OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII. NAGRODY:

 • Każda drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa oraz dyplom zdobytego miejsca przyznanego po sprawdzeniu prac konkursowych.
 • Przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości.
 • Na nagrody przewiduje się wydawnictwa z dzienny nauk przyrodniczych, gry edukacyjne itp.

VIII. ZAKRES WIEDZY: 

Znaczenie terminu „niska emisja”, przyczyny powstawania niskiej emisji, pojęcie smogu:

 • rodzaje,
 • przyczyny powstawania,
 • zagrożenia z nim związane.

Sposoby ograniczania niskiej emisji i powstawania smogu, zmiany zachowań ludzi, prawo polskie i unijne w odniesieniu do niskiej emisji, niska emisja a zmiany klimatu.

Prawidłowa segregacja i recykling odpadów, zagrożenia odpadami dla środowiska.

Pojęcia i zadania: CUOGŁ, PSZOK, RIPOK. Dalsze życie odpadów.

 

IX. ŹRÓDŁA:

 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach dotyczących: niskiej emisji, ochrony powietrza, ochrony środowiska, gospodarki odpadami zawartych w: ustawach (o odpadach, utrzymaniu porządku i czystości w gminie), ulotkach, folderach „Ekologiczny Lubań”, publikacji „Proste rady na odpady” czyli czysto i pożytecznie. Lubańskim poradniku o segregacji i zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, źródłach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu na stronie rceeluban.pl., www.polskialarmsmogowy.pl, powietrze.gios.gov.pl.

X. UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.