Konkurs pt. „Rośliny iglaste powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ W  LUBANIU

zaprasza uczniów powiatu lubańskiego  do udziału w konkursie wiedzy przyrodniczej

„Rośliny iglaste powiatu lubańskiego.”

EDYCJA V  2018

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o roślinach iglastych rodzimych występujących w powiecie lubańskim ;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie pożądanych postaw prozdrowotnych uczniów;
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do roślin iglastych:

a) rozpoznawania roślin iglastych gatunków rodzimych;

b) zachowania bezpieczeństwa przy kontaktach z roślinami iglastymi;

c) promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 10 maja 2018, na załączonej karcie do siedziby RCEE (karty dosyłamy po skontaktowaniu się z RCEE),
 • termin konkursu, dnia 17 maja (czwartek) godz. 10.00.

MIEJSCE:

 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację w poszczególnych kategoriach:
 • kategoria I klasy: I – III szkoły podstawowe,
 • kategoria II klasy: IV – V szkoły podstawowe,
 • kategoria III klasy: VI – VII szkoły podstawowe,
 • kategoria IV klasy: II – III gimnazjum i klasy I – III szkoły ponadgimnazjalne.

FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,

II  – zadań praktycznych.

OCENA:

 • Na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

 NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu na rceeluban.pl oraz zostaną przekazane pocztą, e-mailem lub faxem do placówek.
 • Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu.

ZAKRES WIEDZY: 

 • Gatunki rodzimych roślin iglastych, rozpoznawanie tych gatunków, wykorzystanie tych roślin, zagrożenia, rodzime rośliny iglaste w wierzeniach i tradycji ludowej.

ŹRÓDŁA:

Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, kalendarzu RCEE na 2018 rok,
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.