Protokół konkursu pt. „Współczesna misja – mniejsza niska emisja”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy ochrony środowiska

„Współczesna misja – mniejsza niska emisja”

dokonanego dnia 16 kwietnia 2018 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 3. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 4. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu,

 

stwierdza, co następuje:

I. Do konkursu zgłosiły się 24 drużyny z 13 placówek z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 8. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 11. Gimnazjum MZS w Świeradowie – Zdroju,
 12. ZSP im KZL w Lubaniu.
 13. ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu

II. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

III. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły

z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

Kategoria IV (Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne):

 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im. A. Mickiewicza,
 • ZSP im KZL w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 Lubaniu.

IV. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę

poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

V. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów (tabela w załączeniu).

 

Najwyższe lokaty uzyskały:

Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

 

Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – V:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

 

Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VI – VII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

III miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

 

 Kategoria IV: Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

 I  miejsce –  MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

 II    miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie w Lubaniu.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

VI. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

VII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia 2018 (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE ( Ratusz) w Lubaniu.

 

 

Zestawienie punktów uzyskanych przez uczniów w konkursie  „Współczesna misja to mniejsza niska emisja”

L.p. Miejsce Szkoła Placówka / drużyna Uzyskane punkty Sprawność w %
 Kategoria  I  SP kl. I-III, 100% – 52 punkty
1 I Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 41,5 79,81 %
2 II MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 35,5 68,27 %
3 III Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. 34 65,38 %
4 IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 25 48,08 %
Kategoria II   SP kl. IV- V, 100% – 75 punktów
6 I Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 62,5 86,80 %
7 II MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 61,5 85,41 %
8 III Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. 56,5 78,47 %
9 IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 50,5 67,33 %
10 V Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 43 59,72 %
 Kategoria III  SP kl. VI – VII, 100% – 88 punktów
I Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 80,5 91,48
11 II Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach. 74 84,09 %
12 III MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie. 73 82,95%
13 IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. 70,5 80,11%
14 V Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 69 78,40
15 VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu. 66,5 75 %
16 VII Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 55,5 63,06%
17 VIII Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej. 54 61,36%
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne, 100% – 108 punktów
18 I MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 97,5 90,27 %
19 II Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. 96,5 89,35 %
20 III Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu. 93,5 86,57 %
21 IV ZSP im. KZL w Lubaniu. 91,5 84,72%
22 V Szkoła Podstawowa w Zarębie. 79 73,14%
23 VI ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. 77 74,03
24 VII Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 69 63,88