Protokół konkursu pt. „W świecie owadów powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

W świecie owadów powiatu lubańskiego

dokonanego dnia 16 kwietnia 2018 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 3. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

I. Do konkursu zgłosiły się 23 drużyny z 12 placówek z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 7. Szkoła Podstawowa w Platerówce,
 8. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,
 10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 11. ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.
 12. MZS w Świeradowie – Zdroju.

II. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

 III. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły

z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III)

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Platerówce,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej.

Kategoria IV ( klasy Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 • MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu.

IV. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

Najwyższe lokaty uzyskały:

Kategoria I Szkoła Podstawowe kl. I – III:

I miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy.

Kategoria II Szkoły Podstawowe kl. IV-V:

I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

II miejsce MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Smolniku.

Kategoria III Szkoły Podstawowe kl. VI-VII:

I miejsce –  Szkoła Podstawowa w Smolniku,

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce – ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,

II miejsce – MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

VI. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

VII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE.

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu.

Gratuluje nagrodzonym!!!

Załącznik do protokołu konkursu.

Kolejność placówek według uzyskanych punktów.

L.p. Szkoła Ilość uzyskanych punktów z testu Ilość uzyskanych punktów w % Miejsca
 Kategoria I Szkoły Podstawowe klasy I-III (maksymalna ilość punktów: 31 – 100%)
1. MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 21 67,74 % I
2. Szkoła Podstawowa w Pobiednej. 15,5 50% II
3. Szkoła Podstawowa w Radogoszczy. 13 41,93% III
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 10,5 33,87% IV
5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 9,5 30,64% V
 Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy IV-V (maksymalna ilość punktów: 36 – 100%)
6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 30,5 84,72% I
7. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS Świeradów – Zdrój. 28,5 79,16% II
8. Szkoła Podstawowa w Smolniku. 25 69,44% III
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 10 27,77% IV
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy VI-VII (maksymalna ilość punktów: 41 – 100%)
10. Szkoła Podstawowa w Smolniku. 35 85,36% I
11.  Szkoła Podstawowa nr 1 MZS Świeradów – Zdrój. 34 82,92% II
12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 29 70,73% III
13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej. 23 56,09% IV
14. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. 20,5 50% V
15. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie. 19 46,34% VI
16. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu. 19 46,34% VI
17. Szkoła Podstawowa w Platerówce. 16 39,02% VII
18. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 15 36,58% VIII
 Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne (maksymalna ilość punktów: 49 – 100%)
19. ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. 39 79,59% I
20. MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 36 73,46% II
21. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu. 35 71,42% III
22. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 34,5 70,40% IV
23. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. 32 65,30% V