Protokół konkursu pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

PROTOKÓŁ JURY  Z  ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSU TECHNICZNEGO

 pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”

dokonanego dnia 12 kwietnia 2018 r w siedzibie Regionalnego Centrum  Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Lubania,
 2. Agnieszka Wierzbicka – kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

dokonała oceny wykonania karmników i budek lęgowych dla ptaków wg. następujących kryteriów:

–  prawidłowość wykonania budek,

–  ilość wykonanych prawidłowo budek,

–  terminowość wykonania zadania.

Komisja stwierdza, że w konkursie wzięło udział 125 uczestników z następujących placówek:

 1. Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 8. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lubaniu,
 10. Gimnazjum w Olszynie,
 11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej,
 12. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy.

Wszystkie budki spełniły wymogi regulaminu (prawidłowy materiał, prawidłowa konstrukcja zgodna z wymogami wzorca).

Komisja postanowiła przyznać:

SPECJALNE   WYRÓŻNIENIA :

Szkoły Podstawowe kl. I – III:

 1. Gracjan – SP nr 3 w Olszynie,
 2. Marcelina – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Julia – SP nr 3 w Olszynie,
 4. Milena – SP nr 3 w Olszynie,
 5. Bartosz – SP nr 2 w Lubaniu,
 6. Kacper – PDP SOSW w Lubaniu,
 7. Kamil – SP w Zarębie,

– Szkoły Podstawowe kl. kl. IV – VII:

 1. Maja  SP nr 3 w Olszynie,
 2. Krzysztof – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Brajan – SP nr 3 w Olszynie
 4. Ewa – SP nr 4 w Lubaniu,

– Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Marta GIM – SP nr 1w Olszynie,
 2. Julia Gim – SP nr 1 w Olszynie,
 3. Marcel Gim – SP nr 1 w Olszynie,
 4. Julia Gim – SP nr 1 w Olszynie,

SZCZEGÓLNE  WYRÓŻNIENIA:

  – Szkoły Podstawowe kl. I – III:
 1. Nadia – SP nr 3 w Olszynie,
 2. Kamil – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Hanna – SP nr 3 w Olszynie,
 4. Lena – SP nr 3 w Olszynie,
 5. Julia  – SP nr 3 w Olszynie,
 6. Hanna – SP nr 3 w Olszynie,
 7. Magdalena  – SP nr 3 w Olszynie,
 8. Dominik – SP nr 3 w Olszynie,
 9. Dawid  – SP nr 3 w Olszynie,
 10. Mateusz – SP nr 3 w Olszynie,
 11. Bartłomiej – SP nr 3 w Olszynie,
 12. Karolina – SP nr 3 w Olszynie,
 13. Maria – SP nr 3 w Olszynie,
 14. Sergiusz – SP nr 3 w Olszynie,
 15. Wojciech – SP nr 1 w Lubaniu,
 16. Kordian – SP nr 1 w Lubaniu,
 17. Blanka – SP nr 1 w Lubaniu,
 18. Zofia  – SP nr 1 w Lubaniu,
 19. Alan – SP nr 1 w Lubaniu,
 20. Aleksander – SP nr 1 w Lubaniu,
 21. Michał – ZS-P w Radogoszczy,
 22. Marcin  – ZS-P w Radogoszczy,
 23. Jan PM nr 5 w Lubaniu,
 24. Julia  – SP nr 2 w Lubaniu,
 25. Hubert  – SP nr 1 w Olszynie,
 26. Hubert – SP nr 1 w Olszynie,
 27. Michał – SP SOSW w Lubaniu,
 28. Szymon – SP SOSW w Lubaniu,
 29. Lilianna – SP w Smolniku.

– Szkoły Podstawowe kl. IV –VII:

 1. Julia  – SP nr 3 w Olszynie,
 2. Nina – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Daria – SP nr 3 w Olszynie,
 4. Julia  – SP nr 3 w Olszynie,
 5. Olga  – SP nr 3 w Olszynie,
 6. Natalia – SP nr 3 w Olszynie,
 7. Wiktoria – SP nr 3 w Olszynie,
 8. Kaja – SP nr 3 w Olszynie,
 9. Szymon – SP nr 3 w Olszynie,
 10. Daria, Radosław – SP nr 3 w Olszynie,
 11. Patrycja – SP nr 3 w Olszynie,
 12. Wiktor  – SP nr 2 w Lubaniu,
 13. Aleksandra – SP nr 4 w Lubaniu,
 14. Klaudia  – SP nr 4 w Lubaniu,
 15. Julia – SP nr 4 w Lubaniu,
 16. Lena  – SP nr 1 w Olszynie,
 17. Krzysztof – SP nr 1 w Olszynie,
 18. Oliwia – SP nr 1 w Olszynie,
 19. Dawid – SP nr 1 w Olszynie,
 20. Wiktoria – SP w Smolniku,
 21. Marcin – SP w Solniku,
– Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne:
 1. Estera  Gim SP nr 1 w Olszynie,
 2. Kacper GIM SP nr 1 w Olszynie
 3. Łukasz Gim SP w Smolniku,

WYRÓŻNIENIA :

  – Szkoły Podstawowe kl. I – III:
 1. Klara – SP nr 3 w Olszynie,
 2. Zuzanna – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Julia – SP nr 3 w Olszynie,
 4. Norbert – SP nr 3 w Olszynie,
 5. Kacper  – SP nr 1 w Lubaniu,
 6. Maja  – SP nr 1 w Lubaniu,
 7. Julia – SP nr 1 w Lubaniu,
 8. Martyna – SP nr 1 w Lubaniu,
 9. Hubert – SP nr 1 w Lubaniu,
 10. Kacper  – SP nr 1 w Lubaniu,
 11. Kacper – ZS-P w Radogoszczy,
 12. Adrianna – SP nr 2 w Lubaniu,
 13. Filip – SP nr 1 w Lubaniu,
 14. Nicola – SP nr 2 w Lubaniu,
 15. Antonia  – ZS-P w Pobiednej,
 16. Kornelia – SP nr 1 w Olszynie,
 17. Hanna – SP w Zarębie,
 18. Aleksander – SP nr 1 w Olszynie,
 19. Kuba  – SP nr 1 w Olszynie,
 20. Nina  – SP w Smolniku,
 21. Julia – SP nr 1 w Lubaniu,
 22. Kacper – SP nr 1 w Lubaniu,
 23. Wiktor – SP nr 2 w Lubaniu,
 24. Wiktor – SP w Zarębie
 25. Tomasz – SP nr 1 w Olszynie,
 26. Kacper – SP nr 1 w Olszynie,
 27. Paweł – SP w Smolniku,
 28. Marcel – SP w Smolniku,

 – Szkoły Podstawowe kl. IV –VII:

 1. Cyprian – SP nr 3 w Olszynie,
 2. Oliwia – SP nr 3 w Olszynie,
 3. Gabriel  – SP nr 3 w Olszynie,
 4. Mateusz – SP nr 3 w Olszynie,
 5. Gabriela – SP nr 3 w Olszynie,
 6. Marcelina – SP nr 3 w Olszynie,
 7. Natalia – SP nr 3 w Olszynie,
 8. Inez – SP nr 3 w Olszynie,
 9. Agata – SP nr 3 w Olszynie,
 10. Weronika – SP nr 4 w Lubaniu,
 11. Piotr – SP nr 4 w Lubaniu,
 12. Nadia – SP nr 4 w Lubaniu,
 13. Natalia – SP nr 4 w Lubaniu,
 14. Emilia – SP nr 1 w Olszynie,
 15. Hubert – SP nr 1 w Olszynie,
 16. Błażej – SP w Smolniku,
 17. Dominik – SP nr 1 w Olszynie,
 18. Milena – SP nr 1 w Olszynie,
 19. Dawid – SP nr 1 w Olszynie,
 20. Wiktoria  – SP nr 1 w Olszynie,
 21. Bartosz – SP nr 1 w Olszynie,
 22. Jakub – SP nr 1 w Olszynie,
 23. Mirella – SP nr 1 w Olszynie,
 24. Jakub – SP w Smolniku,
 25. Jakub – SP w Smolniku,
 26. Anna – SP w Smolniku,
 27. Patrycja – SP nr 1 w Olszynie
 28. Dawid – SP nr 1 w Olszynie,
– Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne:
 1. Kamila Gim SP nr 1 w Olszynie,

 

Uroczyste wręczenie nagród dla osób wymienionych w protokole odbędzie się 15 maja (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej ŁCR w Lubaniu.