protokół konkursu pt. „Rośliny iglaste powiatu lubańskiego”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

„Rośliny iglaste powiatu lubańskiego

dokonanego dnia 22 maja 2018 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu.
 3. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

I. Do konkursu zgłosiły się 21 drużyny z 10 placówek z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 7. MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 8. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 10. ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

II. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

III. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III)

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy,

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

Kategoria IV ( klasy Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne):

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,
 • MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu.

IV. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

V. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów (tabela na końcu protokołu).

 

Najwyższe lokaty uzyskały:

 • Kategoria I Szkoła Podstawowe kl. I – III:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie.

II    miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

III  miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy.

Kategoria II Szkoły Podstawowe kl. IV-V:

    I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

    II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

    III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

Kategoria III Szkoły Podstawowe kl. VI-VII:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

II    miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kościelniku.

Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Siekierczynie.

III miejsce – ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

VI. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

 VII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2018 (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluje nagrodzonym!!!

Zestawienie punktów uzyskanych przez uczniów w konkursie.

L.p. Miejsce Szkoła Placówka / drużyna Uzyskane punkty Sprawność w %
 Kategoria  I  SP kl. I-III, 100% – 43 punkty
1 I Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie. 43 100
2 II Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 32 76,19
3 III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy. 30 71,43
4 IV Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 20 47,62
5 V Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju. 19 45,24
Kategoria II   SP kl. IV- V, 100% – 48 punktów
6 I Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 45 93,75
7 II Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach. 36 75
8 III Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 35 72,92
9 IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 30 62,50
10 V Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju. 25 52
 Kategoria III  SP kl. VI – VII, 100% – 60 punktów
11 I Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 54 90
12 II Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju. 44 73,33
13 III Szkoła Podstawowa w Kościelniku. 43 71,67
14 IV Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach. 42 70
15 V Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 39 65
16 VI Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. 36 60
17 VII Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu. 19 31,67
 Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne, 100% – 52 punktów
18 I Gimnazjum nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju. 52 100
19 II Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. 46 88
20 III ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. 34 65,38
21 IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu. 30 57,69