Protokół konkursu pt. „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy ochrony środowiska

„Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU”

dokonanego dnia 18 kwietnia 2019 w siedzibie

Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

I. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

II. Do konkursu zgłosiło się 31 drużyn z 13 placówek z terenu powiatu lubańskiego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 9. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 11. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

 

III. Konkurs przebiegał według następującego programu:

a. potwierdzenie listy obecności uczestników,

b. wykonywanie zadań konkursowych,

c. zakończenie konkursu.

 

IV. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie,
 • Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

Kategoria IV( Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne):

 • ZSP im. A. Mickiewicza,
 • MZS Gimnazjum nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 • ZSP im KZL w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu.

V. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

VI. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów (tabela na końcu protokołu).

Najwyższe lokaty uzyskały:

 • Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

 

 • Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – V:

I  miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

 

 • Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VI – VII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Smolniku.

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku.

 

 • Kategoria IV: Szkoły Podstawowe, klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

I  miejsce –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

II miejsce – Gimnazjum MZS w Świeradowie – Zdroju.

III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

III miejsce ex aequo – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

VII. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów (uczniowie wymienieni w protokole). Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.

VIII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE ( Ratusz) w Lubaniu.

 

 

Zestawienie punktów uzyskanych przez uczniów w konkursie „Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU.”

L.p. Miejsce Szkoła Placówka / drużyna Uzyskane punkty Sprawność w %
 

Kategoria  I  SP kl. I-III,  100% – 42 punkty

1 I Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie 19 42,22 %
2 II MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju. 18 40,00 %
3 III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku. 16 35,56 %
4 IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu. 15 33,33 %
5 IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 15 33,33 %
 

Kategoria II   SP kl. IV- V,  100% – 81 punktów

6 I Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie 42 51,85 %
7 II Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 41 50,62 %
8 III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 38 46,91 %
9 IV Szkoła Podstawowa w Smolniku 33 40,74 %
10 V Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju 31 38,27 %
11 VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 29 35,80 %
 

Kategoria III  SP kl. VI – VII, 100% – 113 punktów

12 I Szkoła Podstawowa w Smolniku 60 53,10 %
13 II Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 59 52,21 %
14 III Szkoła Podstawowa w Kościelniku 57 50,44 %
15 IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. 52 46,02%
16 V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 48 42,48 %
17 VI Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju 46 40,71 %
18 VII Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie 46 40,71 %
19 VIII Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 33 29,20%
 

Kategoria IV Szkoły Podstawowe, klasy gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne,  100% – 145 punktów

20 I ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu 103 71,03 %
21 II Gimnazjum MZS w Świeradowie – Zdroju 96 66,20 %
22 III Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie 92 63,44 %
23 III ZSP im. KZL w Lubaniu. 92 63,44 %
24 IV Szkoła Podstawowa w Smolniku 91 62,75%
25 V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 86 59,31%
26 VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu 84 57,93 %
27 VII Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 79 54,48 %
28 VIII Zespół szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 78 53,79 %
29 IX Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 77 53,10 %
30 X Szkoła Podstawowa w Zarębie 69 47,58 %
31 XI Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 68 46,89 %