Protokół rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Leśne rośliny zielne powiatu lubańskiego”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z rozstrzygnięcia konkursu wiedzy przyrodniczej

„Leśne rośliny zielne powiatu lubańskiego”

dokonanego dnia 29 maja 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Joanna Czyż – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 4. Agnieszka Łasica – starszy specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

stwierdza, co następuje:

I. Do konkursu zgłosiło się 11 drużyn z 6 placówek z terenu powiatu lubańskiego.

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum MZS w Świeradowie – Zdroju,
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

 

II. Konkurs przebiegał według następującego programu:

 1. Potwierdzenie listy obecności uczestników,
 2. Wykonywanie zadań konkursowych,
 3. Zakończenie konkursu.

 

III. Do wykonywania zadań konkursowych (w czterech kategoriach) drużyny przystąpiły z następujących placówek:

Kategoria I (Szkoły Podstawowe klasy I – III):

 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

Kategoria II (Szkoły Podstawowe klasy IV-V):

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

Kategoria III (Szkoły Podstawowe klasy VI-VII):

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 • MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju,

Kategoria IV( Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne):

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,
 • ZSP im. A. Mickiewicza,
 • ZSP im KZL w Lubaniu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu.

IV. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny.

V. Komisja stwierdza, że drużyny zdobyły następujące ilości punktów (tabela w załączeniu).

Najwyższe lokaty uzyskały:

 • Kategoria I: Szkoły Podstawowe kl. I- III:

I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 Lubaniu.

 

 • Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. IV – V:

I  miejsce –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,

II miejsce – MZS Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeradowie – Zdroju.

 

 • Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. VI – VII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju.

 

 • Kategoria IV: Szkoły Podstawowe, klasy gimnazjalne i Szkoły Ponadgimnazjalne:

    I  miejsce –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,

    II  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum  MZS w Świeradowie – Zdroju,

    III    miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach.

 

 1. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2019 (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie RCEE ( Ratusz) w Lubaniu.

Tabela punktacyjna:

L.p. Miejsce Szkoła Placówka / drużyna Uzyskane punkty Sprawność

w %

 

Kategoria I SP kl. I-III, 100% – 40 punkty

1 I Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 21 52,50 %
2 II Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju 16 40,00 %
3 III Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 15 37,50 %
 

Kategoria II SP kl. IV- V, 100% – 50 punktów

6 I Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 38,50 77 %
7 II Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju 24,5 61,25 %
 

Kategoria III  SP kl. VI – VII, 100% – 65 punktów

12 I Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 39 60%
13 II Szkoła Podstawowa nr 1 MZS w Świeradowie – Zdroju 33 50,77 %
 

Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne, 100% – 75 punktów

20 I ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu 57 76%
21 II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum MZS w Świeradowie – Zdroju 44 58,66 %
22 III Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 40 53,33 %
23 IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 36 48%
24 V ZSP im. KZL w Lubaniu 30  40 %