Protokół konkursu pt. „Doliną rzeki Kwisy – skarby przyrody”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

Protokół jury z przeprowadzonego konkursu wiedzy o bioregionie

„Doliną rzeki Kwisy – skarby przyrody”

dokonanego dnia 18 listopada 2019 w siedzibie

MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu,
 2. Aleksandra Fink – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Lubaniu,
 3. Agnieszka Łasica – st. specjalista ds. ekologii RCEE w Lubaniu.

 

stwierdza, co następuje:

Do konkursu zgłosiło się 14 placówek z 7 gmin z doliny Kwisy

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu,
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku,
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie,
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach,
 6. Szkoła Podstawowa w ZS w Świętoszowie,
 7. Szkoła Podstawowa w Smolniku,
 8. Szkoła Podstawowa w Czernej,
 9. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
 10. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
 11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim,
 12. Szkoła Podstawowa w Mirsku,
 13. ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu,
 14. ZSP im KZL w Lubaniu.

 

 1. Do wykonywania zadań konkursowych przystąpiło 21 drużyn.

 

 1. Komisja dokonała oceny testów konkursowych i zadań praktycznych biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadań i uzyskaną łączną bezwzględną ilość zdobytych punktów przez poszczególne drużyny (szczegóły w załączniku).

 

 1. Komisja stwierdza, że najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach uzyskały:

 

Kategoria I szkoły podstawowe klasy V – VI:

I     miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, drużyna w składzie:

 • Marta Żuk,
 • Jagoda Reszko.

II   miejsce –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu, drużyna w składzie:

 • Zofia Orawiec,
 • Olimpia Szpila.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Gierałtowie, drużyna w składzie:

 • Maria Szuter,
 • Jakub Nakoneczny,

IV miejsce ex aequo – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Aleksandra Kuczyńska,
 • Wiktoria Zarębińska.

IV miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa w Smolniku, drużyna w składzie:

 • Maja Chromik
 • Oliwia Kowalska

 

Kategoria II szkoły podstawowe klasy VII – VIII:

    I    miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, drużyna w składzie:

 • Justyna Żuk,
 • Kinga Dziwińska.

     II  miejsce –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu, drużyna w składzie:

 • Milena Konieczna,
 • Dariusz Czajkowski.

   III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku, drużyna w składzie:

 • Szymon Chrząścik,
 • Szymon Pietrykowski.

   IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Amelia Masłowska,
 • Natalia Walocha.

 

Kategoria III: Szkoły Ponadpodstawowe:

     I  miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, drużyna w składzie:

 • Kornelia Markut,
 • Natalia Sekuła.

    II    miejsce – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu , drużyna w składzie:

 • Marcel Kuberna.

 

 1. Komisja postanowiła nagrodzić drużyny, które zdobyły największe ilości punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz gry planszowe z dziedziny nauk przyrodniczych dla dalszego wzbogacania swojej wiedzy.
 2. O terminie uroczystego wręczania nagród powiadomimy w protokołach przekazanych do szkół.

Tabela punktacyjna:

L.p. Szkoła Placówka Ilość zdobytych punktów Miejsca
 Kategoria I: klasy IV – V szkoły podstawowe 100 %= 61 punktów
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 60 I
2. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 48 II
3. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 31,5 III
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 24 IV
5. Szkoła Podstawowa w Smolniku 24 IV
6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 22 V
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach 20 VI
8. Szkoła Podstawowa w Mirsku 18,5 VII
9. Szkoła Podstawowa w Czernej 17,5 VIII
 Kategoria II: klasy VI – VII szkoły podstawowe 100%= 62 punkty
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 58,5 I
2. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu 55 II
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelniku 54,5 III
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu 41 IV
Szkoła Podstawowa w Świętoszowie 39 V
5. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie 29 VI
6. Szkoła Podstawowa w Smolniku 24,5 VII
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie 23 VIII
8. Szkoła Podstawowa w Czernej 19,5 IX
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu 17,5 X
 Kategoria III: szkoły ponadpodstawowe 100%= 63 punkty
1. ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu 48 I
2. ZSP im. KZL w Lubaniu 34 II