Konkurs plastyczny pt. „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

             MiPBP oddział REGIONALNE  CENTRUM       

EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zaprasza uczniów w powiecie lubańskim do udziału

     W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  pt. „Korzystaj ze zrównoważonej  mobilności.

Dbaj o zdrowie”.                                                 

Konkurs odbywa się w ramach kampanii pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Cele konkursu:
 • Promocja zrównoważonych form mobilności.
 • Wyrabianie zrozumienia potrzeby zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska   

przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia.

 • Zachęcanie do korzystania z nieemisyjnych środków transportu.
 • Zwiększenie świadomości o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego.
 • Poszerzenie wiedzy o zaletach zrównoważonej mobilności.
 • Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych.

Idea konkursu:

Rok 2021 przez Radę i Parlament Europejski ogłoszony został rokiem kolei. Jest to jedna z możliwych form transportu zbiorowego zaliczana do mniej uciążliwych dla środowiska. Oczywiście nic nie zastąpi roweru, który jest bezemisyjny czy przemieszczania się pieszo, dzięki czemu budujemy swoją kondycję i dbamy o zdrowie. Zrównoważona mobilność polega na korzystaniu ze wszystkich dostępnych środków transportu: komunikacji miejskiej, roweru,  pociągu, samochodu oraz przemieszczaniu się pieszo.

Ideą konkursu jest ukazanie korzyści dla ludzi i środowiska przyrodniczego jakie wynikają ze stosowania zasad zrównoważonej mobilności.  Zgodnie z ideą, że „miasto jest dla ludzi a nie samochodów”.

II. Forma pracy:

 • format A3 (duży blok rysunkowy, techniczny);
 • przewiduje się tylko prace indywidualne;
 • autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na rzecz RCEE w Lubaniu;
 • technika dowolna, ale bez wykorzystywania materiałów żywnościowych (makaron, ryż, kasza, ziarno itp.) oraz innych typu kora, liście, mech itp.
 • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:
 • uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę oraz imię i nazwisko opiekuna;
 • uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

 • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.

IV. Warunki udziału:

 • Przewiduje się trzy kategorie wiekowe klasy IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz kl. I – II i III – V szkół ponadpodstawowych.
 • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce.

etap II – eliminacje finałowe.

 • Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.
 • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021r.do 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

V. Ocena:

 • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
 • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

 • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 • Jako nagrody przewiduje się karty prezentowe Empiku.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

             Zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów  Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE w Lubaniu