Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda , dziwne opowieści i legendy”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGULAMIN

  I CELE KONKURSU:

 • poznanie i poszerzanie wiadomości na temat walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów rzeki Kwisy i jej dorzecza,
 • rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie,
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania aktywnych metod edukacji ekologicznej,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie osobistych zainteresowań,
 • propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z szeroko pojętym bioregionem,
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

II MIEJSCE:

Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice.

III TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 11 października 2021 r. na karcie zgłoszenia.

Termin konkursu 18 października 2021 r. godz. 10:00.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację z poszczególnych kategorii,
 • drużyny mogą składać się z uczniów z tej samej klasy,
 • konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I – II i III -V szkół ponadpodstawowych,
 • uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki,
 • w czasie konkursu uczniowie przebywają w maseczkach ochronnych,
 • między stolikami zachowany będzie bezpieczny dystans,
 • konkurs przeprowadzony będzie w reżimie sanitarnym.

V FORMA KONKURSU:

 • zadania konkursowe będą w formie:

1) testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy”, który powinien być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich leżących na terenie gmin położonych w dolinie i dorzeczu rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

2) zadań praktycznych

Literatura dodatkowa: „Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.

Zachęcamy do korzystania z informacji dostępnych w intrenecie i na stronach gmin.

VI ZAKRES WIEDZY:

 • położenie geograficzne, przebieg rzeki, źródła, dopływy, występujące formy ochrony przyrody, chroniona fauna, flora i przyroda nieożywiona, słynne miejsca, obiekty, elementy krajobrazu oraz związane z nimi opowieści i legendy.

VII OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez powołaną komisję konkursową.

VIII NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III we wszystkich kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo oraz wyróżnienia,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany e-mailem do szkoły,
 • protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.